Pro návštěvníkyPro školy a rodiny

11. sjezd českých historiků 13.–15. 9. 2017 UP Olomouc

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně vás zveme na 11. ročník tradičního setkání historické obce ČR, které se bude konat v Olomouci ve dnech 13.15. 9. 2017. Zveme historičky a historiky nejrůznějších metodologických a tematických orientací, všech akademických hodností, všech stupňů studia, z nejrůznějších institucí zabývajících se historií (muzea, památkové ústavy, archivy). Setkání je určeno rovněž pro učitelky a učitele základních a středních škol, pro ty, jimž se stala historie koníčkem i životním posláním. Srdečně přivítáme i historičky a historiky ze zahraničních institucí, stejně jako kolegyně a kolegy z příbuzných oborů.

Koncepce olomouckého setkání reaguje na současný pluralitní charakter historického bádání a je organizována, kromě tradičního hlavního zasedání, především formou volných panelů. V současné době vítáme návrhy příspěvků do vybraných panelů. Pozvání na podávání návrhů příspěvků platí pro všechny profesionály, studující i pro ty, jimž je historie koníčkem.

Novinkou olomouckého setkání jsou dvě přednášky zahraničních hostů a Cena děkana FF UP určená pro studující v doktorském programu. Na závěrečném zasedání bude vyhlášena rovněž Cena Josefa Pekaře.

Rádi bychom vám toto pracovní setkání historiček a historiků zpříjemnili tím, čím je Olomouc jedinečná. Zvolili jsme barokní operu souboru Ensemble Damian a věříme, že i díky tomuto představení bude pro vás setkání v Olomouci nezapomenutelným.

 

Více informací na http://historieolomouc2017.upol.cz/

Statistiky návštěvnosti

TOPlist
Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Moravia Tips
Mediální partneři
Vlastivědné muzeum
v Olomouci je
příspěvkovou organizací
zřízenou a financovanou
Olomouckým krajem

Olomouc region Card     Rodinné pasy     Senior Pas

Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky 5, 771 73 Olomouc
tel. 585 515 111, fax: 585 515 133, e-mail: vmo@vmo.cz, ID datové schránky: ynwiv3i