Pro návštěvníkyPro školy a rodiny

 

 

MARIE TEREZIE (1717–1780). JEDINÁ ŽENA NA ČESKÉM TRŮNĚ

 

Dne 13. května 2017 si evropská kulturní veřejnost připomněla 300. výročí narození české a uherské královny Marie Terezie.  K této příležitosti připravilo Vlastivědné muzeum v Olomouci komorně laděnou výstavu, jejíž těžiště spočívá v představení tematických okruhů úzce spjatých s městem Olomoucí. Pozornost je například věnována české korunovaci Marie Terezie, kterou v roce 1743 prováděl olomoucký biskup Jakub Arnošt z Liechtensteinu-Castelkorna, olomouckým návštěvám Marie Terezie a Františka Štěpána Lotrinského v letech 1748 a 1754 nebo úspěšné obraně olomoucké pevnosti při pruském obléhání v roce 1758. Opomenuto nezůstalo ani letošní kulaté výročí povýšení olomouckého biskupství na arcibiskupství, k němuž došlo v rámci tereziánských církevních reforem roku 1777.

     Marie Terezie přišla na svět 13. května 1717, a to jako druhorozené dítě císaře Karla VI. a jeho manželky Alžběty Kristýny. „Její život i vláda byly v mnoha ohledech výjimečné. Díky prozíravé politice svého otce se stala dědičkou habsburských zemí. Za muže pojala lotrinského vévodu Františka Štěpána, kterého po celý život velmi milovala a díky četnému potomstvu dala vzniknout nové Habsbursko-lotrinské dynastii. Stala se jedinou ženou, která usedla na český trůn. Její čtyřicetiletá vláda výrazně ovlivnila dějiny střední Evropy,“ uvedl autor výstavy Filip Hradil, vedoucí Historického ústavu VMO.

     „Enormní úsilí, rámované mnoha reformami, věnovala modernizaci monarchie, jíž vládla. Zasadila se o reorganizaci státní správy, financí a peněžního oběhu, trestního zákoníku, školství, zdravotnictví a mnoha dalších oblastí společenského života. V řešení mocensko-politických konfliktů však nebyla vždy úspěšná,“ doplnil Hradil.

     S koncem její vlády v roce 1780 jako by se současně uzavírala jedna epocha evropských dějin. Epocha prodchnutá barokním uměleckým stylem, autoritou katolické církve, jasným společenským řádem v čele s panovníkem vládnoucím z Boží milosti.

     „Marie Terezie byla jediná žena své doby, která dokázala zvládnout tři role najednou: úlohu absolutistické panovnice, matky šestnácti dětí a milující manželky. Tím by mohla lidem 21. století sloužit jako příklad“, domnívá se ředitel Vlastivědného muzea v Olomouci Břetislav Holásek.  K městu Olomouci měla velmi pozitivní vztah. „Úspěšnou obranu Olomouce při obléhání armádou pruského krále Friedricha II. roku 1758 odměnila povýšením vojenských obránců města v hodnostech, udělením šlechtických titulů 16 olomouckým měšťanům, polepšením znaku města Olomouce a dotací 800 zlatých ročně na pořádání slavnostních střeleb na městské střelnici ve výroční den osvobození Olomouce, tj. 2. července,“ dodal ředitel.

     Výstavní prostor utváří několik desítek materiálově rozmanitých exponátů z 18. století, jež přibližují dobu vlády Marie Terezie i její rodinný život. Těžiště výstavy představují předměty ze sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci, exponáty zapůjčili také Arcibiskupství olomoucké, Metropolitní kapitula u sv. Václava v Olomouci, Muzeum umění Olomouc, Národní muzeum, Národní památkový ústav, ú. p. s. na Sychrově – Státní hrad a zámek Frýdlant, Národní památkový ústav, ú. p. s. v Českých Budějovicích – Státní zámek Jaroměřice nad Rokytnou, Římskokatolická farnost sv. Václava v Olomouci a  Vědecká knihovna v Olomouci. Edukační pracoviště muzea připravilo k výstavě samoobslužné pracovní listy pro veřejnost.

     Vlastivědné muzeum v Olomouci se podílí také na velké výstavě k 300. výročí narození Marie Terezie na rakouském zámku Schoss Hof, která byla veřejnosti zpřístupněna 15. 3. 2017. „Na tuto výstavu jsme zapůjčili rozměrný portrét velitele olomoucké pevnosti, polního maršála Ernsta Dietricha Marschalla (1692‒1771) od Johanna Dominika Kleina,“ uzavřel Holásek.

     Výstava, již finančně podpořilo statutární město Olomouc, v Handkeho sále Vlastivědného muzea v Olomouci potrvá až do 27. srpna 2017. Přístupná je denně mimo pondělí od 9 do 18 hodin.

 

Velvyslanec ČR v Rakousku navštívil Vlastivědné muzeum v Olomouci

 

V pátek 19. 5. 2017 navštívil Vlastivědné muzeum v Olomouci velvyslanec České republiky v Rakousku Jeho Excelence Jan Sechter, aby si prohlédl nově otevřenou výstavu Marie Terezie (1717‒1780) / Jediná žena na českém trůně, která bude veřejnosti přístupná až do 27. 8. 2017.  Spolupráci navázalo muzeum s Velvyslanectvím ČR v Rakousku  při přípravě a prezentaci výstavy František Josef I. v Olomouci, již muzeum uspořádalo v závěru loňského roku.  Jan Sechter navštívil Olomouc poprvé v září 2016 při příležitosti odhalení pamětní desky Sigmunda Freuda na Horním náměstí. Z výstavy věnované 300. výročí narození  české a uherské královny Marie Terezie, kterou si prohlédl v doprovodu ředitele muzea Břetislava Holáska a jejího autora Filipa Hradila, byl velvyslanec nadšen a dohodl se na prezentaci výstavního projektu ve Vídni, kde bude do konce měsíce června uspořádána tisková konference.

 

 

 

 

 

Statistiky návštěvnosti

TOPlist
Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Moravia Tips
Mediální partneři
Vlastivědné muzeum
v Olomouci je
příspěvkovou organizací
zřízenou a financovanou
Olomouckým krajem

Olomouc region Card     Rodinné pasy     Senior Pas

Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky 5, 771 73 Olomouc
tel. 585 515 111, fax: 585 515 133, e-mail: vmo@vmo.cz, ID datové schránky: ynwiv3i