Pro návštěvníkyPro školy a rodiny

 

Regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu při VMO

Regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu při Vlastivědném muzeu v Olomouci je pověřeno funkcí informačního, školícího a metodického pracoviště pro území Olomouckého kraje. Provádí dokumentaci tradiční lidové kultury a koordinuje její aktivity na území celého Olomouckého kraje. Spolupracuje při identifikaci a zpracovávání záznamů o jevech tradiční lidové kultury s dobrovolnými zpravodaji, vytváří si jejich síť a poskytuje jim metodologickou pomoc. Pořádá specializovaná školení, shromažďuje doklady o mimořádně hodnotných jedinečných projevech tradiční lidové kultury v kraji; shromažďuje informace o nejúspěšnějších postupech v uchovávání, prezentaci a předávání projevů tradiční lidové kultury a navrhuje je krajskému úřadu nebo Národnímu ústavu lidové kultury ve Strážnici k popularizaci nebo je ve vlastní působnosti uveřejňuje.

Kontakt: 
Mgr. Josef URBAN
tel.: +420 585 515 142
email: urban@vmo.cz

 

 

TRADIČNÍ LIDOVÁ KULTURA V OLOMOUCKÉM KRAJI

 

Pracovní skupina pro tradiční lidovou kulturu Olomouckého kraje

 

Mistr tradiční rukodělné výroby Olomouckého kraje

Držitelé titulu Nositel tradice lidových řemesel (viz níže: náhledy a ke stažení)

Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Olomouckého kraje

 

Důležité instituce a webové odkazy

 

 

TRADIČNÍ LIDOVÁ KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE A VE SVĚTĚ

 

Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice

 

Regionální pracoviště v krajích České republiky

 

Nositel tradice lidových řemesel

 

Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky

 

Nemateriální kulturní dědictví UNESCO

 

Důležité instituce a webové odkazyKe stažení:Statistiky návštěvnosti

TOPlist
Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Moravia Tips
Mediální partneři
Vlastivědné muzeum
v Olomouci je
příspěvkovou organizací
zřízenou a financovanou
Olomouckým krajem

Olomouc region Card     Rodinné pasy     Senior Pas

Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky 5, 771 73 Olomouc
tel. 585 515 111, fax: 585 515 133, e-mail: vmo@vmo.cz, ID datové schránky: ynwiv3i