Divoká krása Jeseníků

10. 03. 2017 – 30. 04. 2017

Vlastivědné muzeum v Olomouci


Divoká krása Jeseníků - tato výstava probíhala 

v prostorách Mendelova sálu Vlastivědného muzea v Olomouci

od 10. 3. do 30. 4. 2017

 

V rámci vernisáže proběhla 9. března 2017 přednáška autora výstavy pana Ondřeje Bačíka - Divoká krása Jeseníků.

 

Další přednáška: 

13. dubna 2017/17:00 hodin/sál Radeckého

Ondřej Bačík - Kanada - V divočině a mezi Indiány

Vstup volný

 

Co jste mohli vidět na výstavě:

- záběry Divoké krásy Jeseníků na  
  osmdesáti fotografiích,

- sada paroží jesenických jelenů s vývojem 
  jejich růstu,

- sbírka opeření dravců a sov včetně 
  sokola stěhovavého, 

- vzácná sbírka map a publikací od 50. let 
  20. století až do současnosti,

- unikátní videa zachycující život divokých  
  zvířat Jeseníků z projektů fotopastí,

- zajímavé informace o přírodě Jeseníků 
  a o aktuálním vlivu člověka na ni.


Výstava návštěvníkům poodhalila málo známá místa hor, nevšední scenerie a překvapí je zachovalostí a divokostí místní přírody. Výstava má čtyři tematické části podle klenotů jesenické přírody:  horská rašeliniště, přirozené horské lesy a pralesy a vysokohorská tundra (bezlesí). Doplňující závěrečná část informuje o vlivu člověka na přírodu Jeseníků.

Během výstavy byly pro veřejnost zdarma k dispozici pěkné materiály o přírodě hor 
a k zakoupení rovněž fotografie zveřejněné na výstavě.

 

Akci organizovala:
Společnost přátel Jeseníků, z. s.
www.npjeseniky.info/uvod/ 
ve spolupráci s 
Vlastivědným muzeem v Olomouci
www.vmo.cz

Kontakt: Ondřej Bačík, 
předseda Společnosti přátel Jeseníků, z. s. 
Mobil: 604 631 563, obacik@npjeseniky.info  


Divoká krása Jeseníků
Modul: Výstavy