Evropa na hraně

16. 06. 2017 – 03. 09. 2017

Vlastivědné muzeum v Olomouci


Skupina [28], volné sdružení fotografů, byla založena v roce 2009. Členy skupiny jsou Jiří Havrda, Michaela Hrubá, Jana Hunterová, Petr Kadlec, David Mužík a Irena Vězdová.

„Vizí Skupiny [28] je fotografie jako obraz zachycující vlastní vnitřní příběh, příběh naznačený, nedokončený. Je to okamžik proniknutí pod povrch, do křehkého meziprostoru na hraně existence a nebytí. Je to možná jen část okamžiku mapující pocit či rozpoložení, které jsou vzápětí nezvratně změněny. Fotografie je napětí a tajemství, světlo a stín. Je třeba počkat, až se změní fazóna, na vteřinu zmizí maska a odkryje se pravda.“

    Mezi aktivity Skupiny [28] patří společné práce na fotografických projektech (mimo Českou republiku např. Černobyl, norský Trondheim, rumunská Sighisoara, Havana), dokumentární i reportážní fotografie. Členové Skupiny [28] spolupracují také například s humanitárními organizacemi Člověk v tísni, Adra apod.

   První olomoucká výstava Skupiny [28] nazvaná Mezi dokumentem a fikcí  se konala v Mánesově galerii Vlastivědného muzea v Olomouci v létě roku 2012, na jaře 2015 zde prezentovali její členové svůj společný projekt Vesnice objektivem [28]. Nová výstava Skupiny [28] se pod titulem Evropa na hraně zabývá tématem uprchlické krize.

„V roce 2015 téma uprchlíků rozdělilo společnost na  dva poměrně nesmiřitelné tábory a my se nesnažíme je hodnotit, my je jen dokumentujeme,”  říká kurátor výstavy David Mužík. „Konspirační teorie, konec civilizace, islamizace západu vs. největší humanitární katastrofa, rovná se média vrní blahem, překrucují a zpracovávají. Internet vře. Společnost neochotná ke kompromisu se dělí na hnědé a ty zarudlé. Mezi nimi málokdo. Neschopnost zodpovědných v řešení uprchlické situace umožňuje eskalaci extremismu ve společnosti a větší toleranci k nenávisti a násilí,“ dodává  Mužík. „V dnešní napjaté době je naší povinností pořádat výstavy na takto kontroverzní témata,“ myslí si ředitel Vlastivědného muzea v Olomouci Břetislav Holásek.

   Snímky Jany Hunterové dokumentují situaci ze srbsko-chorvatské hranice, fotografie Ireny Vězdové vypovídají o protiuprchlické demonstraci v Brně, snímky Míši Hrubé byly pořízeny osudného 13. listopadu 2015 v Paříži a fotografie Jiřího Havrdy zachycují neklid současné Evropy, který se odráží v atmosféře marocké Marrakéše…

Výstava  ve Vlastivědném muzeu v Olomouci je přístupná až do 3. září 2017.


Evropa na hraně
Modul: Výstavy