Signum indelebile / 150 let Slovanského gymnázia Olomouc

13. 10. 2017 – 31. 12. 2017

Vlastivědné muzeum v Olomouci


V roce 2017 si Slovanské gymnázium Olomouc připomělo 150 let od svého založení. Součástí oslav tohoto významného výročí, nad nimiž převzal záštitu prezident republiky Miloš Zeman, byla také výstava Signum indelebile / 150 let Slovanského gymnázia Olomouc, pořádaná od 13. října do 31. prosince 2017 v Mendelově sále Vlastivědného muzea v Olomouci.

Slovanské gymnázium bylo v Olomouci otevřeno 1. října 1867, současně s gymnáziem v Brně. Jednalo se v té době o jediné střední školy s českým vyučovacím jazykem na Moravě, v Olomouci pak o vůbec první českou školu v dějinách města. Ta v  krátké době vyrostla v elitní centrum vzdělanosti i českého kulturního a společenského života a sehrála zásadní roli v procesu prosazování českého živlu nejen v Olomouci, ale prostřednictvím svých absolventů i v širším regionu.

„Výstava v základních obrysech nastiňuje vybrané kapitoly a zajímavosti z historie školy. Prostřednictvím dobových artefaktů, obrazových materiálů a záznamů vzpomínek přibližuje každodenní život studentů a profesorů gymnázia, ale také výjimečné události. K takovým bezpochyby patřily i první maturity, konané v roce 1872 za účasti samotného císaře Františka Josefa I.,“ uvedla kurátorka výstavy Hana Jakůbková z Historického ústavu Vlastivědného muzea v Olomouci. Návštěvníci měli možnost prohlédnout si originál maturitního vysvědčení Jana Vařeky (1851–1917), jednoho ze čtveřice studentů, kteří skládali zkoušky z dospělosti před hlavou rakousko-uherského mocnářství.

K dalším unikátním exponátům náležela přes sto třicet let stará didaktická pomůcka do výuky dějepisu, kterou ze své expozice zapůjčilo Muzeum Komenského v Přerově. „Z archeologických nálezů v Předmostí u Přerova ji vlastnoručně vyrobil profesor Slovanského gymnázia Jan Havelka (1839−1886), který mimo jiné patřil k osobnostem stojícím u vzniku Vlasteneckého muzea, na jehož tradice navazuje dnešní Vlastivědné muzeum v Olomouci,“ doplnila Jakůbková.

„Výstava připomíná rovněž oslavy kulatých jubileí školy, dokumentované fotografiemi z muzejního archivu, pamětními medailemi i almanachy.  Prostor je věnován také galerii s medailony jejích ředitelů. Interaktivním prvkem je potom digitální databáze, v níž si zájemci mohou vyhledat informace k více než dvěma stům osobností z řad pedagogů a absolventů gymnázia,“ připomněl Radim Slouka, současný ředitel SGO.

Leitmotivem celé výstavy byly vzpomínky absolventů školy na jejich školní léta. Už v březnu roku 2017 proběhl v  rámci příprav výstavy „sbírkový den“. „Během něj tým pracovníků muzea, studentů a pedagogů gymnázia zaznamenával zážitky pamětníků, kteří se rádi podělili o historky z vyučovacích hodin, zavzpomínali na výrazné učitelské osobnosti a připomněli si nezapomenutelné okamžiky z doby svých studií. To vše je využito v závěrečné části výstavy,“ ozřejmil Břetislav Holásek, ředitel Vlastivědného muzea v Olomouci, okolnosti přípravy výstavy.  

Návštěvníci zde mohli rovněž zapsat svůj příběh do „Knihy vzpomínek“ nebo zalistovat memoáry prvorepublikového studenta Leopolda Pospíšila, později profesora Yaleské univerzity a držitele ceny Neuron za přínos světové vědě. „Podle něj zanechala léta na Slovanském gymnáziu ve svých absolventech kromě vědomostí signum indelebile − nesmazatelné znamení charakteru,“ uzavřela Jakůbková.

 


Signum indelebile / 150 let Slovanského gymnázia Olomouc
Modul: Výstavy