Kouzlo starých map

02. 03. 2016 – 03. 04. 2016

Vlastivědné muzeum v Olomouci


Od 2. března 2016 si mohou milovníci map prohlédnout ve Vlastivědném muzeu v Olomouci panelovou výstavu Kouzlo starých map, která navazuje na úspěšnou stejnojmennou výstavu, která proběhla v muzeu na jaře 2014. Výstavu putovních panelů připravila Česká kartografická společnost s Univerzitou Palackého v Olomouci, Masarykovou univerzitou v Brně, Univerzitou Karlovou v Praze, Vlastivědným muzeem v Olomouci a Vědeckou knihovnou v Olomouci u příležitosti Mezinárodního roku mapy. Výstava představuje celkem sedm výjimečných mapových děl ze sbírek výše uvedených institucí. Každý exponát je na panelu doplněn vysvětlujícím popisem a dobovými souvislostmi. Záměrem je představit putovní výstavu, která následně může být instalována ve vhodných prostorách škol, muzeí a úřadů, ve vestibulech, čekárnách a foyer budov úřadů, nemocnic, bank a podniků. Cílovou skupinou výstavy jsou žáci základních a středních škol a široká laická veřejnost. „Putovní výstava Kouzlo starých map, navazující na úspěšný stejnojmenný projekt, který v roce 2014 zhlédlo přes 5000 návštěvníků, je výsledkem dlouhodobé spolupráce našeho muzea s UP. Ta započala již stálou expozicí olomouckého vysokého učení v roce 2013. Letos, kdy si připomínáme 70. výročí obnovení univerzity, se budeme podílet např. na výstavě Vydavatelství UP, kterou připravujeme na září,“ uvedl Ing. Břetislav Holásek, ředitel Vlastivědného muzea v Olomouci. „Česká kartografická společnost jako zakládající člen Mezinárodní kartografické asociace (International Cartographic Association, ICA) se připojila k aktivitám mezinárodního roku mapy řadou akcí pro odbornou, školskou a laickou veřejnost. Součástí těchto aktivit je i putovní výstava panelů, která navazuje na úspěšnou výstavu Kouzlo starých map, která byla organizována Katedrou geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Vlastivědným muzeem v Olomouci v roce 2014,“ doplnil prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc, viceprezident Mezinárodní kartografické asociace a vedoucí Katedry geoinoformatiky UP. Zájemci si výstavu mohou prohlédnout do 3. dubna 2016 v přízemí ve Vlastivědném muzeu v Olomouci.


Kouzlo starých map
Modul: Výstavy