Uničovský zlatý poklad. Utajený příběh šibeničního vrchu.

15. 04. 2016 – 05. 06. 2016

Vlastivědné muzeum v Olomouci


Výstava Vlastivědného muzea v Olomouci vůbec poprvé představí unikátní zlatý poklad, který po tři sta let ukrýval šibeniční vrch u Uničova. 

V roce 1911 byl na katastru města Uničov odkryt ojedinělý nález 352 zlatých mincí, převážně dukátu, znichž se 177 kusu dochovalo ve sbírce Vlastivědného muzea v Olomouci. Unikátnost depotu spočívá mimo jiné v místě jeho původního uložení na kopci Šibeník nedaleko Uničova, jež je historicky svázáno s městským popravištěm. Velikost a obsahová rozmanitost pokladu z něj činí objekt zvláštního významu. V řadě ohledů náleží uničovský poklad k nejvýznamnějším raně novověkým nálezům, které byly doposud na území Čech a Moravy odkryty.

Výstavu doprovází nově vydaná odborná publikace, která obsahuje popis všech dochovaných mincí a zasazuje tento zlatý nález do širších peněžně-historických souvislostí. 


Uničovský zlatý poklad. Utajený příběh šibeničního vrchu.
Modul: Výstavy