Nasvětleno

16. 06. 2015 – 23. 08. 2015

Vlastivědné muzeum v Olomouci


Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ Miloslava Stibora v Olomouci „NASVĚTLENO"

výstava k 55. výročí založení ZUŠ Miloslava Stibora - výtvarný obor, Pionýrská 4, Olomouc

Vlastivědné muzeum Olomouc

16. 6. - 23. 8. 2015

  

ZUŠ M. Stibora pořádá reprezentativní výstavu prací svých žáků a studentů v pravidelných pětiletých intervalech. Již tradičně výstava probíhá v prostorách Vlastivědného muzea v Olomouci a i tentokrát návštěvníkovi nabídne vhled do tvořivého dění ve škole. Tu, včetně jejích poboček v Dolanech, Náměšti na Hané a ve Velké Bystřici, navštěvuje 640 žáků.

Jako jednotící téma pro jubilejní výstavu vyučující zvolili světlo coby fenomén, který ovlivňuje zcela zásadním způsobem vnímání uměleckého díla i jeho tvorbu. Mimo plošných prací - maleb, grafik a kreseb, prostorových objektů i  ukázek animované tvorby budou součástí instalace i interaktivní zastavení, umožňující malému či velkému návštěvníkovi výstavy aktivně vstoupit do procesu výtvarné hry se světlem.

Výstava má za cíl upozornit na důležitost uměleckého vzdělávání pro mladou generaci, která v době pasivního přijímání informací ztrácí schopnost vlastní kreativity.

K výstavě bude vytištěn katalog.

 

                                                                                  

                                                                                             PaedDr. Zuzana Hrubošová

                                                                                             ředitelka školy


Nasvětleno
Modul: Výstavy