Vánoce v říší Inků/ Peruánské lidové betlémy

30. 10. 2015 – 10. 01. 2016

Vlastivědné muzeum v Olomouci


Vánoce v říši Inků, výstava, která propojuje Olomouc s dalekým Peru

Ježíšek s indiánskými rysy, místo oslíka lama alpaka, místo vola kapybara nebo jaguár. Olomoučané se ode dneška mohou na chvíli ponořit do kouzelné atmosféry Vánoc. Nečekejte ale idylické bílé Ladovské Vánoce.  Čeká vás oslava narození Jezulátka v pojetí dalekého exotického Peru. Výstava Vánoce v říši Inků představuje průřez školami lidových peruánských betlémů, které v době oblíbených svátků zdobí téměř každou domácnost. Nyní zahájená expozice vznikla díky dlouhodobé dobré spolupráci Velvyslanectví Republiky Peru v ČR a statutárního města Olomouce a za výrazné pomoci Vlastivědného muzea Olomouc.

Země, kterou si u nás spojujeme se slavnou říší Inků, s vysokými Andami a s tradicemi indiánských kultur, má překvapivě bohatou tradici lidového křesťanského umění. „V tomto umění se přitom zcela přirozeně prolínají křesťanské a evropské kořeny se silnými vlivy umění starobylých jihoamerických indiánských kultur,“uvedl při čtvrteční podvečerní vernisáži primátor Olomouce Antonín Staněk.  

„Jsme velmi rádi, že v Olomouci můžeme takovou výstavu představit. Chceme ukázat, jaké bohatství lze v naší kultuře najít. Podobná výstava se tady ani jinde na Moravě ještě neuskutečnila,“ řekl v úvodu rada peruánské ambasády Oscar Paredes Loza. „Mezi více než stovkou exponátů najdete betlémy z mnoha oblastí Peru, a to i z tak odlehlých, že se tam velká většina turistů nikdy nedostane.“ Dodal také, že se jedná o lidové betlémy, které jsou inspirovány dávnými zvyky domorodých kultur a které mívají lidé v domácnostech, zatímco v peruánských kostelech bývají standardně používány podstatně tradičnější betlémy, jaké známe i v Evropě.

Vánoce v říši Inků představí veřejnosti základní typy lidových „indiánských“ betlémů. Tyto důvěrně známé výjevy jsou zde zasazeny do komorních kulis zahrad či dvorků, zalitých slunečních jasem. Umělečtí řemeslníci využívají ke zhotovení betlémů různé materiály, například keramiku, kámen, dřevo, tkaninu, slámu nebo vysušenou dýni. Betlémy z jednotlivých oblastí Peru jsou rovněž charakteristické typickým oblečením postav a znázorněním místních zvyků. V provedení betlémů se projevují různé kulturní zdroje, tak jako byla z různých kmenů složená i říše Inků. Jsou to zdroje tisíce let staré.

„Výstavu nevnímám jako odborný projekt, ale spíše jako prvotní seznámení s u nás málo známým, ale velmi bohatým kulturním prostředím. Za tuto možnost bych chtěl poděkovat i Vlastivědnému muzeu Olomouc,“ dodal primátor Antonín Staněk. Vysvětlil také, proč se výstava koná právě v Olomouci. Olomouc má totiž s peruánskou ambasádou dlouhodobé přátelské a nadstandardní vztahy. Peruánská velvyslankyně Marita Landaveri Porturas opakovaně navštěvovala Olomouc, účastnila se i květinových výstav Flora Olomouc, a díky její iniciativě se mohli návštěvníci seznámit například s krásnými peruánskými orchidejemi. Na Univerzitě Palackého se vyučuje španělština i dějiny literatury latinské Ameriky, zdejší historik umění Pavel Štěpánek před dvěma lety vydal mimořádně obsáhlou publikaci Čechy a Peru o dějinách vztahů mezi oběma zeměmi. A právě velvyslankyně Marita Landaveri byla autorkou myšlenky uspořádat v Olomouci výstavu, dokumentující část kulturních dějin Peru.

A to, že venku zatím nesněží, vlastně v případě peruánských Vánoc vůbec nevadí. Vánoce se zde totiž slaví uprostřed léta. Ostatně, i to je na vystavených betlémech patrné.  Výstava Vánoce v říši Inků, kterou mohou zájemci navštívit v Mendelově sále Vlastivědného muzea Olomouc, začíná 31. října a trvá do 10. ledna.

Peruánské lidové betlémy   

Jen v málo zemích světa nalezneme takové kulturní bohatství jako v Peru. Tradiční umění spolu s rozmanitými postupy řemeslné výroby představují jeden z hlavních pilířů peruánské kultury. V mnoha oblastech Peru jsou tradiční techniky předávány z generace na generaci a tím je zajištěna kontinuita umělecké činnosti již přes tři tisíce let. Církevní umění zaujímá v peruánské řemeslné výrobě zásadní úlohu, a tak v umělecké tvorbě nacházíme mnohé předměty tematicky spjaté s náboženstvím. Křesťanské náboženství ve formě katolického vyznání se do Nového světa rozšířilo se španělskou kolonizací. Místní obyvatelé nové náboženství přijali, avšak začlenili do něj své původní zvyky a kulturu.

My Češi jsme pyšní na tradici lidových betlémů v českých zemích. Vyřezávané betlémy z Čech a Moravy patří ve světě k těm nejznámějším. Málokdo u nás má ale tušení, že stejnou, ne-li delší tradici má tvorba betlémů také v peruánské umělecké tvorbě. Mívají lidovou formu a bývají zasazeny do kulis zahrad či dvorků zaplavených sluncem, neboť Vánoce se v Peru slaví v létě. V peruánském lidovém umění je motiv Narození Páně velmi častý a v různých regionech se můžeme setkat s mnoha obměnami ve vyjádření i provedení. Umělečtí řemeslníci využívají ke zhotovení betlémů různé materiály, jako např. keramiku, kámen, dřevo, tkaninu, slámu nebo vysušenou dýni. Betlémy z jednotlivých oblastí Peru jsou rovněž charakteristické typickým oblečením postav a znázorněním místních zvyků. Příkladem je oblast Junín, kde se tradičně pěstují brambory - zde jsou součástí betlému zemědělci, nesoucí úrodu v pytlích na zádech, či tři králové s dary v podobě brambor a kukuřice. Naproti tomu na severním pobřeží Peru, kde vznikl národní tanec Marinera, je svatý Josef ztvárněn s kytarou a Panna Maria je oděna do šatů, v nichž se tančí Marinera. Postupem času byla pozměněna také postava Ježíška, a tak v některých betlémech můžeme spatřit jeho obdoby „Niño Dios“, „Tayta Dios“ nebo „Manuelito“.

V Andách odedávna vznikaly četné legendy a mýty, které se časem prolnuly s katolickým náboženstvím. Proto v horských vesnicích od dob conquisty až do dneška můžeme nalézt důkazy spojení obou náboženství; Vánoce jsou svátkem „Ježíška“, zde nazývaného „Niňo Manuelito“ nebo „Quapaqpa Churín” a písně a tance na jeho oslavu jsou výsledkem spojení hispánské a andské kultury. Peruánské betlémy se dále vyznačují tím, že postavy mají snědou pleť a tmavé vlasy neboli typické rysy místního obyvatelstva. Původní betlémy znázorňovaly pouze Svatou rodinu, ale díky kreativitě uměleckých řemeslníků byly postupně přidávány postavy pastýřů, mudrců a pekařů a později byly rovněž ztvárňovány rozličné biblické výjevy. V Peru se začaly slavit Vánoce již v roce 1535.  Oslavy začínaly dnem 7. prosince. 13. prosince na Sv. Lucii bylo zvykem, že děti zasévaly do malých nádobek obilí. Jakmile vzešlo, ukládaly se tyto nádobky do betlémů a 24. prosince odpoledne po zádušní modlitbě se v rodinách odkrývaly betlémy.  Ve starobylém centru inckého světa v Cuzcu, na náměstí Plaza Mayor se pořádá dne 24. prosince oslava Santuranticuy neboli velký trh, který má kořeny ještě v době Místokrálovstí Peru. Sjíždějí se sem venkované, pastýři, osadníci, řemeslníci a jako za dávných časů rozkládají na chodnících své pokrývky, na nich vystaví betlémy, figurky svatých, své „Manuelitos“, tedy Ježíšky, zvířátka, nejrůznější figurky a ozdoby, a to vše nabízejí k výměně či prodeji. V džungli Asháninkové, stejně jako většina domorodého obyvatelstva Amazonie slaví Štědrý večer u ohně. Nejmladší členové společenství mají na starosti zapálení ohně a po té se kolem shromáždí skupina mužů a vnější kruh vytvoří ženy. Narození Páně je očekáváno jen ve farních kostelích a v domácnostech, kde si každoročně staví betlémy. Součástí tradičního církevního umění Peru jsou také tzv. retabla (oltářní nástavce obsahující sochy, reliéfy či obrazy). Jsou to v podstatě bedýnky vyrobené ze dřeva nebo jiného materiálu rozdělené do dvou částí a vyplněné figurkami z těsta či sádry a bohatě dekorované pestrými barvami. Původ těchto přenosných sakrálních předmětů sahá až do dávné historie raně středověkého Pyrenejského poloostrova. V 19. století byla retabla známá jako Bedýnky Sv. Marka a Sv. Lukáše, protože právě tyto postavy v nich byly ztvárněny. Byly to vlastně malé oltáře. Používaly se k obřadu při označování dobytka. Prostřednictvím nich venkované žádali o jeho ochranu a dobré rozmnožování. V horní části  retabla, představující nebe, jsou ztvárnění svatí ochránci a v jeho dolní části, jako na Zemi je výjev obřadu označování dobytka. Tato výstava seznamuje návštěvníky s originálním peruánským uměním a představuje malou ukázku peruánských betlémů v jejich ohromné rozmanitosti.  


Vánoce v říší Inků/ Peruánské lidové betlémy
Modul: Výstavy