Pro návštěvníkyPro školy a rodiny

Tváře Velké války

 

 

Ve čtvrtek 4. září 2014 v 16 hodin přivítalo Vlastivědné muzeum v Olomouci posledního rakouského císaře Karla I., který slavnostně otevřel unikátní výstavu Tváře Velké války. Tento výstavní projekt, který vznikl ke 100. výročí vypuknutí 1. světové války, a to pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Ing. Jiřího Rozbořila, přibližuje  návštěvníkům život předchozích generací v průběhu čtyř těžkých válečných let jak na frontách, tak v zázemí.

„Jsem velmi rád, že jsem mohl převzít záštitu nad touto unikátní výstavou, která přibližuje realitu a prostředí Velké války. Jedinečnost výstavy podtrhují nejen skutečně vzácné exponáty, ale i možnost dozvědět se zajímavé podrobnosti z průběhu první světové války. Pořadatelé připravili zajímavý program pro širokou veřejnost, ale také speciální nabídku pro žáky a studenty. Věřím, že všichni hosté, kteří do Vlastivědného muzea v Olomouci zavítají, si přijdou na své a ocení autentičnost tohoto projektu. Přeji nejen výstavě, ale i celému muzeu, co nejvíce spokojených návštěvníků,“ uvedl hejtman Jiří Rozbořil.

Prostřednictvím bohaté kolekce uniforem příslušníků rakousko-uherské armády i československých legií, vojenské výstroje a výzbroje většiny do světového konfliktu zapojených armád a rozsáhlého souboru dokumentačního materiálu i dobových fotografií umožňuje výstava Tváře Velké války návštěvníkům nahlédnout do válečných zákopů či vojenských lazaretů, ale i do každodenní reality života mimo frontu. Na výstavě jsou prezentovány předměty ze sbírek několika českých muzeí – kromě Vlastivědného muzea v Olomouci je to zejména Východočeské muzeum v Pardubicích – i předměty zapůjčené od řady soukromých sběratelů

„Mezi nejzajímavější exponáty jistě patří mimořádně cenný soubor uniforem rakousko-uherských důstojníků i řadových vojáků, jež se v muzejních sbírkách vyskytují velmi vzácně a v minulosti byly prezentovány jen sporadicky. Stejně bohatá je i kolekce palných a chladných zbraní a vojenského materiálu,“ uvedl ředitel Vlastivědného muzea v Olomouci Břetislav Holásek. „Hlavní důraz byl při koncipování výstavy i jejím výtvarném zpracování a instalaci kladen na původnost vystavených předmětů a vytvoření co nejvěrnějšího obrazu znázorňované skutečnosti,“ doplnil ředitel. Návštěvník se bude moci seznámit s množstvím dnes již mnohdy neznámých reálií i s předměty, které byly před sto lety součástí života běžného občana. Mnohé z nich přiblíží každodenní realitu Olomouce oné doby.

Připomenuta je mj. i jediná návštěva posledního rakouského císaře Karla I. v Olomouci. Panovník do města zavítal 16. prosince 1917, tedy necelý rok před koncem války. Během krátkého pobytu spojeného s ukončením rozsáhlých restaurátorských prací na zdejším posádkovém kostele Panny Marie Sněžné navštívil místní vojenskou posádku, radnici i nového olomouckého arcibiskupa Lva Skrbenského. Ve slavnostní, ale zkušeností války již výrazně ovlivněné atmosféře se rovněž poklonil vojákům pochovaným na vojenském hřbitově v Černovíře,“ uzavřel Karel Podolský, historik Vlastivědného muzea v Olomouci a kurátor výstavy.

K výstavě je připraven edukační program pro žáky 2. stupně základních škol. Veřejnosti je určen cyklus přednášek zaměřených na problematiku Velké války, který se uskuteční během podzimu, a také pravidelné komentované prohlídky výstavy. Během podzimních měsíců mohou návštěvníci využít volný vstup na výstavu Tváře Velké války v rámci Dnů evropského dědictví  6.‒7. 9.,  ve státní svátek 28. 9. a 28. 10. Studenti prezenčního studijního programu Univerzity Palackého v Olomouci mají každou středu na výstavu volný vstup.

Výstava potrvá do 11. ledna 2015.

 

                                                                       Renáta Fifková, tisková mluvčí VMO

 

 

Statistiky návštěvnosti

TOPlist
Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Moravia Tips
Mediální partneři
Vlastivědné muzeum
v Olomouci je
příspěvkovou organizací
zřízenou a financovanou
Olomouckým krajem

Olomouc region Card     Rodinné pasy     Senior Pas

Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky 5, 771 73 Olomouc
tel. 585 515 111, fax: 585 515 133, e-mail: vmo@vmo.cz, ID datové schránky: ynwiv3i