Pro návštěvníkyPro školy a rodiny

Uničovský zlatý poklad

Uničovský zlatý poklad. Utajený příběh šibeničního vrchu

15. 4. 2016 – 5. 6. 2016

Handkeho sál

                                                                                                       

Výstava Vlastivědného muzea v Olomouci vůbec poprvé představí unikátní zlatý poklad, který po tři sta let ukrýval šibeniční vrch u Uničova. 

V roce 1911 byl na katastru města Uničov odkryt ojedinělý nález 352 zlatých mincí, převážně dukátu, znichž se 177 kusu dochovalo ve sbírce Vlastivědného muzea v Olomouci. Unikátnost depotu spočívá mimo jiné v místě jeho původního uložení na kopci Šibeník nedaleko Uničova, jež je historicky svázáno s městským popravištěm. Velikost a obsahová rozmanitost pokladu z něj činí objekt zvláštního významu. V řadě ohledů náleží uničovský poklad k nejvýznamnějším raně novověkým nálezům, které byly doposud na území Čech a Moravy odkryty.

Výstavu doprovází nově vydaná odborná publikace, která obsahuje popis všech dochovaných mincí a zasazuje tento zlatý nález do širších peněžně-historických souvislostí. 

Fotografie z vernisáže naleznete ve fotogalerii: 

http://www.vmo.cz/rubriky/fotogalerie/4/unicovsky-zlaty-poklad/

Statistiky návštěvnosti

TOPlist
Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Moravia Tips
Mediální partneři
Vlastivědné muzeum
v Olomouci je
příspěvkovou organizací
zřízenou a financovanou
Olomouckým krajem

Olomouc region Card     Rodinné pasy     Senior Pas

Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky 5, 771 73 Olomouc
tel. 585 515 111, fax: 585 515 133, e-mail: vmo@vmo.cz, ID datové schránky: ynwiv3i