JOURNALS / Zprávy VMO

Regional museum in Olomouc


Editors - contact:

Mgr. Robert Šrek, srek@vmo.cz

Mgr. Magda Bábková Hrochová, maghroch@centrum.cz

Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky 5, 771 73 Olomouc, Česká republika