Workshop Problematika sanační konzervace – restaurování 2020 ODLOŽENÍ TERMÍNU

21. 04. 2020

Vlastivědné muzeum v Olomouci


POZOR ZMĚNA TERMÍNU!

 Z DŮVODU SOUČASNÉ SITUACE OHLEDNĚ KORONAVIRU COVID-19

JE DANÁ AKCE PŘESUNUTA PODZIM 2020.

TERMÍN BUDE POZDĚJI UPŘESNĚN.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Informace k workshopu:

Workshop bude koncipován do dvou dopoledních přednáškových bloků zaměřených na praktické zásahy různorodých materiálů.

Účastníci se seznámí s používanými metodami sanační konzervace a restaurování movitých sbírkových předmětů a archeologických nálezů. Interaktivní formou si rozšíří znalosti z oblasti průzkumu, dokumentace a praktických zásahů. Po ukončení přednáškové části bude následovat společný oběd, dobrovolná návštěva muzejních expozic a s novým tématem i praktická část na velkém konzervátorském.

 

Běžný registrační poplatek                                                                         200,-

Registrační poplatek přednášejících                                                         50,-

Registrační poplatek na místě                                                                   250,-

 

Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 31. ledna 2020 na e-mailovou adresu: janusova@vmo.cz

Uzavírka plateb účastnických poplatků 6. března 2020. Po tomto datu již nebude možné požadovat v případě neúčasti vrácení poplatku.

V případě neúčasti po odevzdání závazné přihlášky prosíme o nahlášení.

 

Účastnický poplatek prosím uhraďte s těmito náležitostmi:

Bankovní spojení: KB Olomouc 1035811/0100

Do poznámky uveďte: Jméno a příjmení účastníka

Variabilním symbol: 042020

Konstantní symbol:  0308

 

Maximální kapacita účastníků workshopu: 50 osob 


Workshop Problematika sanační konzervace – restaurování 2020 ODLOŽENÍ TERMÍNU
Modul: Akce