Vzdělávání


Edukační oddělení Vlastivědného muzea v Olomouci

Kontakty:

email: vmodetem@vmo.cz

Bc. Iva Spáčilová
tel. 585 515 187

Mgr. Tereza Vychodilová
tel. 585 515 122


Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.
Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.


Informace o pořizování fotografií, obrazových, zvukových a video záznamů z akcí GDPR naleznete zde.