Vzdělávání


Edukační oddělení Vlastivědného muzea v Olomouci
Kontakty:
tel.: 585 515 187, 585 515 122
email: vmodetem@vmo.cz