WORKSHOPY / KONFERENCE Vlastivědné muzeum v Olomouci

21. 11. 2019 – 14. 04. 2020

Vlastivědné muzeum v Olomouci


   XV. ODBORNÁ KONFERENCE O LIDOVÉ KULTUŘE NA HANÉ

https://www.vmo.cz/akce/111/prihlasky---xv.-odborna-konference-o-lidove-kulture-na-hane

21. LISTOPADU 2019

----

   V. KONFERENCE "NAŠE PŘÍRODA"

http://www.konference-priroda.cz/download.html

26. LISTOPADU 2019

----

   WORKSHOP PROBLEMATIKA SANAČNÍ KONZERVACE - RESTAUROVÁNÍ 2020

14. DUBNA 2020

Informace k workshopu:

Workshop bude koncipován do dvou dopoledních přednáškových bloků zaměřených na praktické zásahy různorodých materiálů.

Účastníci se seznámí s používanými metodami sanační konzervace a restaurování movitých sbírkových předmětů a archeologických nálezů. Interaktivní formou si rozšíří znalosti z oblasti průzkumu, dokumentace a praktických zásahů. Po ukončení přednáškové části bude následovat společný oběd, dobrovolná návštěva muzejních expozic a s novým tématem i praktická část na velkém konzervátorském.

 

Běžný registrační poplatek                                                                         200,-

Registrační poplatek přednášejících                                                         50,-

Registrační poplatek na místě                                                                   250,-

 

Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 31. ledna 2020 na e-mailovou adresu: janusova@vmo.cz

Uzavírka plateb účastnických poplatků 6. března 2020. Po tomto datu již nebude možné požadovat v případě neúčasti vrácení poplatku.

V případě neúčasti po odevzdání závazné přihlášky prosíme o nahlášení.

 

Účastnický poplatek prosím uhraďte s těmito náležitostmi:

Jméno a příjmení účastníka

Variabilním symbol: 042020

Konstantní symbol:  0308

Maximální kapacita účastníků workshopu: 50 osob 


WORKSHOPY / KONFERENCE Vlastivědné muzeum v Olomouci
Modul: Akce