BEDEKR – To nejzajímavější z Vlastivědného muzea roku 2020 na jednom místě!

17. 02. 2020 – 31. 12. 2020

Vlastivědné muzeum v Olomouci


"Vážené dámy a pánové,

bedekr pro rok 2020 vydaný Vlastivědným muzeum v Olomouci je přesně to, co mě baví. A věřím, že bude bavit i vás. Odkrývá totiž tajemství, jež jsou jindy návštěvníkům galerií a expozic ukryta  – prozrazuje příběhy žen a mužů, kteří v muzeích pracují.

V novotou vonící tiskovině se tak dozvíte třeba o tom, kolik platidel spravuje vlastivědné muzeum a kdo o peníze pečuje. Autoři vás nechají nahlédnout pod pokličku expertů, kteří se zabývají konzervací historických předmětů. Dalšími zajímavými informacemi překypuje rozhovor s nadšeným přírodovědcem, jenž pro nás uchovává vzácné přírodopisné exponáty.

A to není zdaleka všechno. Na následujících stranách se seznámíte také s lidmi, kteří se starají o sbírky botanické, geologické, historické nebo archeologické.  Samozřejmě nechybí ani pozvánky na nejzajímavější akce letošního roku.

Pokud unikátní expozice ukrývají vzácná bohatství, pak opravdový poklad má Olomoucký kraj právě v těch, kteří o sbírky pečují. A já vím, že i letos se o tom přesvědčí desetitisíce spokojených návštěvníků."

Ladislav Okleštěk,

hejtman Olomouckého kraje 

"Milí čtenáři nového BEDEKRU VMO,

dovolte mi, abych Vám představil 1. číslo našeho tištěného periodika s názvem BEDEKR VMO.

Vlastivědné muzeum v Olomouci (VMO) patří mezi 10 největších muzejních institucí v České republice a má zároveň jeden z největších a nejvýznamnějších sbírkových fondů ve státě. Je to dáno jednak dlouhou historií instituce, vždyť první muzeum bylo v Olomouci otevřeno již  14. 10. 1848, jednak významnou podporou vlastenců (Vlastenecký spolek musejní zřídil své spolkové muzeum v Olomouci jako první české muzeum na Moravě v roce 1883) a stálým zájmem veřejnosti.

Již šest let patří naše muzeum mezi TOP 10 nejnavštěvovanějších muzeí a galerií v ČR. V roce 2019 nás poctilo svou návštěvou více jak 150 tisíc lidí. Získali jsme několik významných ocenění, mimo jiné Ceny Gloria Musaealis a Ceny statutárního města Olomouce, ale i mezinárodní ocenění InAVation Awards a mnohé další. Zámek v Čechách pod Kosířem, který postupně rekonstruujeme z finančních zdrojů EU, především však Olomouckého kraje, se stal v loňském roce vítězem celostátní ankety Památka roku 2019 a nositelem prestižního ocenění Opera Historica 2019. Rozhodla o tom svými hlasy veřejnost, která tuto památku podpořila více než 28 tisíci hlasy. Nicméně jsem přesvědčen, že mnohý náš návštěvník i přesto netuší, co vše se v naší instituci nachází, jaká odborná pracoviště na špičkové úrovni máme.

Právě proto jsme se rozhodli věnovat první číslo „našeho magazínu“ představení muzea, části jeho odborného zázemí a kurátorů sbírek, jejichž hlavní náplní je péče o dané sbírky a jejich prezentace. Jen pro zajímavost, ročně realizujeme na 25 workshopů a výstav a mnoho dalších společensko-kulturních akcí, máme také v současnosti zapůjčeno v zahraničních a českých muzeích a zámcích více jak 25 000 našich sbírkových předmětů a čtyři naše výstavní projekty putují po celé ČR, což klade vysoké nároky nejen na odborné, ale i na ekonomické a provozní pracovníky muzea.

V roce 2020 zahájí naše muzeum doposud největší a i finančně nejnáročnější projekt, financovaný Evropskou unií a naším zřizovatelem (Olomouckým krajem), kterým bude postupná digitalizace obrovského počtu sbírkových předmětů muzea a následný projekt prezentace těchto předmětů pro výuku historie a přírodovědy na ZŠ a SŠ.

Přeji Vám všem, ať se Vám Bedekr VMO dobře čte, ať se dozvíte něco nového.

Přijďte se  k nám do muzea, na zámek a park v Čechách pod Kosířem, do Lapidária v Olomouci nebo i do Arboreta v Bílé Lhotě podívat. Budeme se těšit."

Ing. Břetislav Holásek

ředitel Vlastivědného muzea v Olomouci


BEDEKR – To nejzajímavější z Vlastivědného muzea roku 2020 na jednom místě!
Modul: Akce