Nezapomeňte "naši Věstonickou venuši a hlasujte pro nás! Děkujeme... :-)

05. 03. 2020 – 31. 03. 2020

Olomoucký kraj / Vlastivědné muzeum v Olomouci


Cena veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury v roce 2019

Olomoucký kraj každoročně uděluje Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury. I v letošním roce kraj připravil zvláštní kategorii těchto cen určenou přímo občanům. Cena veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury v roce 2019 je tedy jediná kategorie, ve které o udělení ceny nerozhoduje Zastupitelstvo Olomouckého kraje, ale přímo široká veřejnost svým hlasováním.

Hlasování v anketě probíhá od 1. 3. 2020 a bude ukončeno 31. 3. 2020 ve 24:00 hodin

Hlasovat můžete zde:

https://www.olkraj.cz/vestonicka-venuse-poprve-v-olomouci-odpoved-65.html


Nezapomeňte
Modul: Akce