2. června otevíráme i LAPIDÁRIUM

02. 06. 2020

Vlastivědné muzeum v Olomouci


LAPIDÁRIUM OTEVÍRÁME JIŽ 2. ČERVNA 2020

Expozice vyprávějící „příběh“ kamene od jeho nejstarších dějin po období novověku!

Kámen je zde představen ve třech základních formách: jako hornina, poté opracovaný do podoby nástroje a nakonec přetvořený v umělecké dílo. Vůbec poprvé tak vznikla v našem muzeu expozice, v níž se úzce prolínají přírodní a společenské vědy a kterou vytvořili společně odborní pracovníci Přírodovědného a Historického ústavu Vlastivědného muzea v Olomouci.


2. června otevíráme i LAPIDÁRIUM
Modul: Akce