Výběrové řízení - vedoucí regionálního pracoviště pro tradiční lidovou kulturu (TLK)

16. 02. 2021 – 31. 03. 2021

Vlastivědné muzeum v Olomouci


VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V OLOMOUCI vypisuje výběrové řízení na pozici: VEDOUCÍHO regionálního pracoviště pro tradiční lidovou kulturu (TLK)

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru etnografie ( Bc. nebo Mgr. stupeň)
 • znalost regionu Haná výhodou

Pracovní náplň:

 • smysl práce vedoucího Regionálního pracoviště pro TLK spočívá především v identifikaci a dokumentaci hodnotných projevů tradiční lidové kultury na území Olomouckého kraje
 • vedoucí pracoviště ve spolupráci s pracovní skupinou pro TLK při Olomouckém kraji, kterou řídí, vypracovává a předkládá jedenkrát ročně nominaci na zápis do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Olomouckého kraje a nominaci na zápis do Seznamů držitelů titulu Mistr rukodělné výroby Olomouckého kraje
 • je oprávněn podávat návrhy na zápis do celostátního Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR a návrhy na udělení titulu Nositel tradic lidových řemesel
 • vedoucí pracoviště spolupracuje s příslušnými orgány MK ČR a s vedením Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici v záležitostech metodické a odborné péče o tradiční lidovou kulturu
 • práce bude vykonávaná při Vlastivědném muzeu formou dohody o provedení práce

Nabízíme:

 • stabilitu krajské příspěvkové organizace
 • práci v prostředí kulturní památky
 • platové ohodnocení: 170,-- Kč/hod.
 • nástup: dle dohody

 

Zájemci o místo doručí motivační dopis a strukturovaný životopis na e-mail: lokajova@vmo.cz, nebo osobně na recepci VMO nám. Republiky 5, Olomouc, a to do 31. 3. 2021.

Zasláním přihlášky dává uchazeč souhlas se zpracováním osobních údajů a uložením dokumentů po dobu nutnou dle zákona o archivnictví.

 

VYHLAŠOVATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO NEVYBRAT ŽÁDNÉHO Z UCHAZEČŮ NEBO TOTO VYPSANÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ZRUŠIT KDYKOLIV V JEHO PRŮBĚHU.

 


Výběrové řízení - vedoucí regionálního pracoviště pro tradiční lidovou kulturu (TLK)
Modul: Akce