Baroko 2022

19. 06. 2022 – 26. 07. 2022

Vlastivědné muzeum v Olomouci


Srdečně vás zveme do Vlastivědného muzea v Olomouci na 25. ročník olomouckého hudebního festivalu

Hudba na dvoře Leopolda I. a jeho nástupců

„…mé nové páže je velmi příjemný hoch, ale jako většina Čechů je poněkud potutelný…“ (z dopisu Leopolda I. hraběti Černínovi).

---

neděle 19. 6. / 20:30 / Atrium Vlastivědného muzea v Olomouci*

Tomáš Hanzlík: Endymio (Kroměříž 1727, Olomouc 2001)

Neobarokní opera na námět antického mýtu o sličném mladíkovi, kterému bohové zajistí nesmrtelnost. Autorem libreta i nedochované hudby byl regent kroměřížského piaristického hudebního semináře P. David Kopecký (1696-1758).

Účinkují: Jan Mikušek, Markéta Israel Večeřová, Juliana Synková, Rostislav Baláž, Pavel Maška, Šimon Hron,  pěvecký sbor Bel Canto α Jana Synková, Ensemble Damian α Tomáš Hanzlík

 

pátek 1. 7. / 18:30 / Radeckého sál Vlastivědného muzea v Olomouci / volný vstup

Hudebně dramatické produkce středoevropských Habsburků v 17. století

Přednáška Miroslava Kindla

 

pátek 1. 7. / 20:30 / Atrium Vlastivědného muzea v Olomouci*

Antonio Draghi (1635-1700) La sacra lancia (Praha 1680)

Scénické oratorium o boji s epidemií, za pomoci vzácné relikvie v podobě Longinova posvátného kopí. Premiéra se uskutečnila v Praze, kam císařský dvůr uprchl z Vídně před morovou nákazou.

Účinkují: Markéta Israel Večeřová, Juliana Synková, Martin Ptáček, Rostislav Baláž, Jan Vaculík, Marek Řihák, Ensemble Damian α Tomáš Hanzlík

 

čtvrtek 7. 7. a pátek 8. 7. / 20:30 / Atrium Vlastivědného muzea v Olomouci*

Carlo Agostino Badia (cca 1672 – 1738): La Psiche (Vídeň 1703)

Dramatická kantáta ke jmeninám rakouské císařovny Eleonory Magdaleny Teresy o bájné princezně, jejíž krása popudila samotnou Venuši.

Účinkují: Helena Kalambová, Juliana Synková, Vojtěch Kaděra, Vincenc Ignác Novotný, Michal Marhold, Jiří Sycha, Ensemble Damian α Tomáš Hanzlík

 

čtvrtek 14. 7. / 20:30 / Atrium Vlastivědného muzea v Olomouci*

Písně o nestálosti tohoto světa

Barokní šansony v podání Aleny Hladké za doprovodu Ensemble Damian

Program: P. J. Vejvanovský, Jiřík Hlohovský, A. Ziani,  J. C. Fischer, H. Purcell, J. B. Lully, T. Hanzlík, D. Hlaváč

 

sobota 16. 7. / 20:30 / Atrium Vlastivědného muzea v Olomouci*

Johann Adolph Hasse: La Semele (Neapol 1726)

Serenata ze  sbírky hraběte Questenberga dochovaná unikátně ve Vídni rozvíjí téma nemanželského poměru boha Jupitera  a královské princezny Semelé, pronásledovaných žárlivou manželkou - bohyní Júnó.

Účinkují: Hana Holodňáková, Dora Rubart-Pavlíková, Martin Ptáček, Šimon Hron, Sergej Sanža, Ensemble Damian α Tomáš Hanzlík

 

čtvrtek 21. 7. / 20:30 / Atrium Vlastivědného muzea v Olomouci*

Cantilenae diversae

Rozmanitá vokálně-instrumentální koláž komorního ansámblu ANMOEN, jejímž tématem je láska a její různorodé příběhy ve skladbách Leopolda I.,  P. Ebena, H. Purcella, C. Monteverdiho ad.

Učinkují: Jaromír Nosek, Jakub Michl, Marek Kubát a Martin Smutný

 

pátek 22. 7. a sobota 23. 7. / 20:30 / Atrium Vlastivědného muzea v Olomouci*

Alessandro Melani (1639 – 1703): Il fratricidio di Caino (1678), L'Europa

Novodobá světová premiéra oratoria Kainova bratrovražda a serenaty Europa, uchované v hudební  sbírce Leopolda I.

Účinkují: Sólisté z operního programu University of North Texas α Jonathan Eaton

 

neděle 24. 7. / 18:00 / Atrium Vlastivědného muzea v Olomouci*

Per Concertare

Program: Virtuózní koncertantní hudba vrcholného baroka (A. Vivaldi, T. Albinoni, G. B. Platti, A. Vandini, J. G. Graun, G. A. Bernabei, L. G. Zavateri, G. B. Sammartini)

Účinkuje barokní orchestr "Fantasmi" při Early Music University of North Texas α Paul Leenhouts

 

úterý 26. 7. / 19:00 / Atrium Vlastivědného muzea v Olomouci*

Giovanni Bononcini (1670 – 1747): Proteo sul Reno (Vídeň 1703)

Novodobá světová premiéra serenaty ke jmeninám následníka rakouského trůnu Josefa I.

Účinkují:  Helena Kalambová, Veronika Vojířová, Sylva Čmugrová, Martin Javorský, Jaromír Nosek, Collegium Floreum, Musica Florea α Marek Štryncl

 ---

Festival BAROKO vznikl v roce 1998 a je od počátku zaměřen na interpretaci hudby 17. a 18. století s použitím dobových nástrojů. Dramaturgie klade důraz na uvádění novodobých premiér barokních a klasicistních skladeb vzniklých v Čechách a na Moravě, nebo s úzkou vazbou na domácí mecenáše či unikátní hudebniny z regionálních sbírek. Tyto skladby realizovala v minulosti nejvýznamnější tělesa specializující se na autentickou interpretaci barokní hudby (Musica Antiqua Praha, Musica Florea, Trifolium musicae, Capella Regia, Ars Brunensis, Musica Aeterna, Collegium Marianum, Societas Incognitorum, Affetto, Solamente Naturali, Capella Academica, Hofmusici, Musica Figuralis, Ensemble Damian, Antiquarius Consort, The Czech Ensemble Baroque ad.). Řada skladeb premiérovaných na festivalu Baroko byla následně vydána tiskem nebo na CD.

Od roku 2001 byl festival obohacen také o scénické provozování oper, které vznikaly jako „volné rekonstrukce“ ztracených děl na původní barokní libreta. Festival tak v průběhu let inicioval vznik řady divácky mimořádně úspěšných soudobých děl (Coronide, Epibateron, Endymio, Yta innocens, Torso, Lacrimae Alexandri Magni, Saeculum coronatum, L´Arianna, Piramo e Tisbe ad.). Pro tyto inscenace byla vyrobena speciální rozebíratelná divadelní scéna Theatrum Schrattenbach, která vychází z poetiky barokní telariové scénografie.

V letech 2010-2016 se podařilo v rámci festivalu realizovat rozsáhlé natáčení a vydání 6 profilových CD s hudbou kapelníků katedrály sv. Václava v Olomouci (Ph. J. Rittler, T. Albertini, V. M. Gurecký, J. Gurecký, A. Neumann, J. Puschann - ARTA). Od roku 2016 se festival výrazněji zaměřil na novodobé premiéry oper provozovaných na dvoře hraběte J. A. Questenberga v Jaroměřicích nad Rokytnou, jehož nově objevená notová sbírka se zachovala z velké části ve Vídni (F. A. Míča: Operosa terni Colossi moles, Belleza e Decoro, Nel giorno natalizio, K. Muller: Il natal di Giove, L. Vinci: La contesa di Numi, A. Caldara: L´Amor non ha legge – vydáno na CD v r. 2019, ad.). Dlouhodobě zůstává v zorném poli festivalu kroměřížský archiv s hudbou olomouckých biskupů, vídeňské archivy s vazbou na České země i čeští skladatelé působící v zahraničí.

  1. ročník je zaměřen dramaturgicky převážně na hudbu a opery provozované na dvoře rakouského císaře Leopolda I. a jeho dědiců. Císař sám byl vynikající skladatel a díky kroměřížskému archivu se značná část hudby provozované na jeho dvoře zachovala unikátně na Moravě. Druhá skupina skladeb je realizována na základě dobových rukopisných partitur ze soukromé knihovny císaře, zveřejňovaných v poslední době Rakouskou národní knihovnou.

Festival v úterý 14. 6. v 19:30 na Floře otevře open air provedení neobarokního muzikálu Římská Lukrécie. Do češtiny přeložené libreto Heinricha Rademina o posledních dnech římského království parodicky pojednává známý historický příběh o zneužití manželky vysokého římského důstojníka. To se stane záminkou pro svržení vládnoucí dynastie. Zpívají herci ze souboru Geisslers Hofcomoedianten, doprovází Ensemble Damian, spoluúčinkuje chlapecký pěvecký sbor Bruncvík. Režisérem inscenace je Petr Hašek, hudbu a kostýmy vytvořil Tomáš Hanzlík.

Festival, který potrvá až do 26. července přinese ve dvanácti večerech řadu novodobých premiér oper i koncertních programů. Mimo zahajovací představení se všechny uskuteční v prostorách bývalého kláštera klarisek, nyní Vlastivědného muzea v Olomouci, buď pod širým nebem v atriu, nebo v případě deštivého počasí v přilehlém refektáři.

*v případě nepřízně počasí Sál Václava III.

Vstupné 200,- / snížené 100,-

Podrobnosti o programu a předprodeji na www.festivalbaroko.cz


Baroko 2022
Modul: Akce