VOLNÝ VSTUP

05. 07. 2022

Vlastivědné muzeum v Olomouci


Na DEN SLOVANSKÝCH VĚROZVĚSTŮ CYRILA A METODĚJE

vás rádi přivítáme v našich expozicích i výstavách

ZDARMA.

(mimo komerční výstavu Jana Saudka)


VOLNÝ VSTUP
Modul: Akce