Nový vizuální styl Vlastivědného muzea v Olomouci propojuje historii s moderní dobou

24. 04. 2023 – 30. 06. 2023

Vlastivědné muzeum v Olomouci


Vlastivědné muzeum v Olomouci má novou jednotnou vizuální identitu, jejíž součástí je nové logo, on-line grafika, šablona pro tištěné materiály, merch muzea a grafický manuál pro implementaci. Z celkového počtu 24 zaslaných návrhů vybrala hodnotící komise vítěznou variantu, jejímž autorem je designové studio Ler.

Veřejnou soutěž na novou jednotnou vizuální identitu vyhlásilo Vlastivědné muzeum v Olomouci v říjnu loňského roku. Cílem bylo vytvořit moderní a profesionálně zpracovaný vizuální styl, který obstojí nejen v konkurenci dnešní doby. Současně bude také prezentovat Vlastivědné muzeum v Olomouci a jeho dvě pobočky, Zámek v Čechách pod Kosířem a Arboretum v Bílé Lhotě, jako svébytnou a jedinečnou instituci. Vyhlášení veřejné soutěže podpořil i Jan Žůrek, radní pro oblast kultury a památkové péče Olomouckého kraje: „Vizuální identitu vnímám jako důležitou součást prezentace a komunikace kulturní instituce a tyto složky ji nesmí opomíjet. Vypsání soutěže jsem proto uvítal a jsem rád, že se Vlastivědnému muzeu v Olomouci podařilo soutěž dokončit v takto krátkém čase,“ doplnil.

Do soutěže přišlo celkem 24 návrhů, z nichž desetičlenná hodnotící komise složená ze zástupců Vlastivědného muzea v Olomouci, Olomouckého kraje, Národního muzea v Praze a z předních odborníků v oblasti designu a výtvarného umění z řad Univerzity Palackého a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně vybrala vítěznou variantu.

„Základ vizuálního stylu tvoří originální autorské antikvové písmo. S písmem se pracuje stavebnicovým způsobem. Důsledně se využívá tvůrčího principu, kdy část slova nebo některé z písmen je zrcadlově otočené. Zvolená červená barevnost připomíná barvu užívanou ve středověkých iluminovaných rukopisech. Navržený vizuální styl je svým řešením elegantní a nadčasový,“ hodnotí nový vizuální styl muzea Pavel Noga, vedoucí ateliéru Grafický design Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, který byl současně členem hodnotící komise.

Hlavním požadavkem bylo sjednocení veškerých vydávaných materiálů, elektronických výstupů, grafické podoby výstav, edukačních aktivit a propagačních materiálů muzea a jeho poboček tak, aby bylo na první pohled zřejmé, že je realizuje jedna instituce.

„Nový vizuální styl muzea splnil má očekávání. Je výrazný a snadno zapamatovatelný. Jeho obrovskou výhodou je variabilita, v případě potřeby dovoluje nekonečně rozšiřovat škálu značek pro naše jednotlivé subjekty. Umožňuje také bezproblémovou aplikaci v tištěné i digitální verzi,“ říká ředitel Vlastivědného muzea v Olomouci Jakub Ráliš. V současné době probíhá postupná implementace jednotlivých prvků vizuální identity.

Autorem vítězného návrhu je designové studio Ler digital studio. Možnost přihlásit se do soutěže jsme s radostí využili, neboť nás na první pohled zaujaly krásné, historické budovy spojené s organizací. Chtěli jsme propojit historii s moderní autorskou typografií. Vytvořili jsme tedy brand spojením perokreseb těchto budov a autorským fontem, který dává prostor výstavám a akcím zde pořádaným vystoupit ze stínu,“ vysvětluje Adam Ryba, Account Manager designového studia Ler důvody, proč se do soutěže zapojili.

Vlastivědné muzeum Olomouc má v současné době téměř dva miliony sbírkových předmětů, což ho z hlediska rozsahu sbírky řadí mezi největší muzea v České republice. Jádro muzea tvoří třicet šest podsbírek. Povahou sbírkového fondu v oblasti společenských i přírodních věd pokrývá nejen střední Moravu, ale i širší území s přesahem do zahraničí.


Nový vizuální styl Vlastivědného muzea v Olomouci propojuje historii s moderní dobou
Modul: Akce