Čištění kamenných exponátů v Příběhu kamene

24. 07. 2023 – 30. 09. 2023

expozice Příběh kamene, Vlastivědné muzeum v Olomouci


Již deset let mohou Olomoučané a návštěvníci hanácké metropole obdivovat stálou expozici Vlastivědného muzea v Olomouci Příběh kamene. Expozice geologie, archeologie a lapidária Vlastivědného muzea v Olomouci otevřela poprvé své brány návštěvníkům v roce 2013. Po deseti letech provozu je potřeba sbírkové předměty odborně očistit a provést drobné konzervátorské zásahy.

Uvnitř budovy panují optimální podmínky pro zpomalení degradačních procesů probíhajících v každém materiálu. “I přesto, že sbírkové předměty jsou uloženy v ideálních výstavních prostorách či depozitářích, je zapotřebí průběžně monitorovat jejich stav a čas od času zbavit jejich povrch od prachových vrstev potlačujících umělecké a estetické hodnoty děl,” popsala důvod této akce jedna z konzervátorek Aneta Piňosová. Ve stálé expozici Příběh kamene proběhlo čištění v pondělí 24. 7. 2023

Umělecká díla uložená ve sbírce lapidária jsou chráněna před nepříznivými vlivy okolí na rozdíl od mnohých kamenných památek in situ, které se potýkají s problémy způsobenými kyselými dešti, pravidelným kontaktem s vodou, nadměrným sluneční záření, nárůstem biologického povlaku a dalšími přírodními vlivy, jež ohrožují životnost kamenosochařských památek.

I přes ideální podmínky zabralo čištění předmětů sbírky lapidária třem konzervátorům Vlastivědného muzea v Olomouci celý den. “Jde o cenné sbírkové předměty, které mají  vysokou historickou i finanční hodnotu. K procesu čištění se musí přistoupit velmi citlivě s ohledem na povrch a stáří předmětu. Manipulovat s nimi mohou pouze zaškolené osoby, a to obzvlášť šetrně. Musí se dbát na to, aby předměty nemohly spadnout a zničit se. Je třeba je pečlivě ukládat a zacházet s nimi opatrně,” popisuje odbornou práci konzervátorů Aneta Piňosová. K restaurování a čištění použili konzervátoři spoustu pomůcek. “K těmto pracím konzervátoři používají například měkké štětce, kartáče, různé dřevěné pomůcky a vysavače s regulací výkonu sací síly, kterými nepoškodí povrch předmětů a zároveň jim vrátí původní stav,” doplňuje Piňosová.

Čištění probíhalo nejen v expozici, ale předměty se zbavovaly nečistot i v depozitáři. Konzervátoři současně také zkontrolovali aktuální stav sbírkových předmětů. 

Takto rozsáhlé čištění proběhlo v expozici poprvé od jejího otevření. Čistily se pouze předměty sbírky lapidária, předpokládáme, že v budoucnu proběhne i čištění sbírek archeologie a geologie.

Expozice Příběh kamene prošla od doby svého vzniku poměrně výrazným vývojem. V současné době mohou návštěvníci na deseti tematických stanovištích obdivovat keltský monoxyl, kovové nástroje a především kámen, který je zde představen v různých formách: jako hornina, poté opracovaný do podoby nástroje, a nakonec přetvořený v umělecké dílo. 

Expozice je pro návštěvníky otevřena každý den kromě pondělí v čase 10-18 hodin až do konce září 2023. Samostatné vstupné do lapidária činí 20 Kč pro dospělého, 10 Kč pro děti a seniory. Pokud si návštěvník koupí vstupenku na jakoukoli výstavu v hlavní budově Vlastivědného muzea, má vstup zdarma.
Čištění kamenných exponátů v Příběhu kamene
Modul: Akce