Pozvánka na konferenci: Medieval and Early Renaissance Books from and in Olomouc - New Findings and Perspectives

22. 11. 2023 – 24. 11. 2023

Jezuitský konvikt/Umělecké centrum UP, Univerzitní 3, Olomouc


Bücher des Mittelalters und der Frührenaissance aus und in Olmütz
Neue Sichtweisen und Erkenntnisse
Medieval and Early Renaissance Books from and in Olomouc
New Findings and Perspectives

Konference organizovaná společně Oddělením pro studium a soupis rukopisů Masarykova ústavu Archivu AV ČR a Vlastivědným muzeem v Olomouci za podpory Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého přispěje k poznání knižní kultury středověku a raného novověku v Olomouci.

Cílem odborného setkání je zpracovat materiál, který je buďto přímo uložen v olomouckých paměťových institucích, anebo je s touto metropolí spojen svým vznikem či proveniencí. Jednotlivé příspěvky se budou zabývat nejen exempláři samotnými a texty či iluminacemi v nich obsaženými, ale i jejich objednavateli a vlastníky, jejich produkcí i recepcí. Jelikož společný předmět zájmu tvoří rukopisy a nejstarší tištěné knihy, budou převažovat materiálově
zaměřené studie. To nijak neomezuje šíři oborů, které se na vědeckém setkání i monografii podílí.

Rozptyl je široký a sahá od pomocných věd historických přes dějiny umění a historii až po lingvistiku a různé filologie. Konference si přeje být jakýmsi katalyzátorem, který by zintenzivnil zájem badatelské veřejnosti o olomoucké svazky a začlenil je do celoevropského kontextu.

Snahou plánovaného odborného setkání je otevřít cestu k uplatnění nových interpretačních postupů a k případné reinterpretaci olomouckých knih z období středověku a rané renesance. Odborná konference s úzce vymezeným zaměřením na rukopisy, inkunábule a staré tisky napojené na Olomouc přivádí širokou badatelskou obec tzv. na místo činu. V mezinárodní a mezioborové spolupráci chce vyvolat plodný dialog, při němž bude z různých úhlů pohledu a v přímé konfrontaci rozebrána knižní kultura napojená na moravskou metropoli přibližně do doby kolem roku 1550. Společné oborné setkání prohloubí vztahy mezi krajskými i nekrajskými institucemi v Olomouci a Akademií věd ČR, mezi badateli z Olomouce, Prahy a dalších regionů ČR, a především začlení všechny jmenované do celoevropského kontextu. Je to právě mezinárodnost plánované akce, která tyto veškeré snahy zastřešuje. Konference přivádí trendy současného celosvětového bádání do Olomouce a uplatňuje je na příkladu památek, které zde jsou uloženy anebo odtud pochází.

Pořádající instituce využily svůj potenciál, aby pro účast na konferenci oslovily a spojily zajímavé badatelské osobnosti. Vědeckého setkání se tak účastní přes 30 přednášejících z České republiky,
Rakouska, Německa a Belgie.

PROGRAM KONFERENCE

Mittwoch / Wednesday
22. XI. 2023

Fronleichnamskapelle / Chapel of Corpus Christi
Eröffnung / Opening

12:00

Mgr. Jakub Ráliš
Director of Regional Museum in Olomouc


Mgr. Martin Klečacký, Ph.D.
Deputy Director of Scientific Activities, The Masaryk Institute and Archives of the Czech Academy of Sciences


doc. PhDr. Stanislav Štěpáník, Ph.D. Vice-Dean for Science, Research and Doctoral Studies,
Faculty of Education, Palacký University Olomouc


Bc. Jan Žůrek
Olomouc Region Councillor

Fronleichnamskapelle / Chapel of Corpus Christi

I.
Moderation: MMag. Dr. Michaela Wiesinger
12:30 Der Stadtschreiber Wenzel von Iglau und ausgewählte Texte des städtischen Schrifttums in Olmütz und Brünn
Mgr. Vlastimil Brom, Ph.D.
Institut für Germanistik, Nordistik und Nederlandistik,
Masaryk-Universität in Brünn

13:00 Das Manuskript des Formulars tschechischer und deutscher
Schriften mit Schriftproben aus den Jahren 1507—1526
bzw. 1533 aus der Olmützer Stadtkanzlei: Analyse des darin
enthaltenen Exemplars des Schreiberlehrbuchs
PhDr. Bohdan Kaňák, Ph.D.
Staatliches Bezirksarchiv in Olmütz

13:30 Vier bisher unidentifizierte Vokabulare in Handschriften der

Wissenschaftlichen Bibliothek von Olmütz: Synonima apotecari-
orum (M I 299), Artemisia-Glossar (M II 12) sowie Vokabulari-
engruppe Abba — Avis — Abbreviare und Abstractum-Glossar

(M II 18)
Dr. Elke Krotz, M.A.
Institut für Germanistik, Universität Wien

14:00—14:30 Kaffeepause / Coffee break
Programm / Programme

II.
Chair: Mgr. Pavlína Cermanová, Ph.D.
14:30 Preaching in Three Languages: Advice on the Use of Latin,
Czech, and German in Medieval Sources from Olomouc
Mgr. Jan Odstrčilík, Ph.D.
Institute for Medieval Research, Austrian Academy
of Sciences, Vienna
15:00 Wycliffite Manuscripts from Olomouc: A Review of Research
ThDr. Martin Dekarli, Ph.D.
Department of Auxiliary Historical and Archival Sciences,
University of Hradec Králové

15:30 Medieval Library of Dolany and Olomouc Charterhouse
Mgr. Michal Dragoun

Keynote
Introduction: Mgr. Ondřej Vodička, Ph.D.
18:00 John of Neumarkt, Jan Milíč and the Vernacular Prayer

Book Culture in 14th Century Prague
Prof. Dr. Kathrin Chlench-Priber
Department of German and Comparative Literature
and Culture, University of Bonn
19:00 Diskussion mit Büfett und Wein im Atrium / Discussion
with banquet and wine in atrium

Donnerstag / Thursday
23. XI. 2023

Raum / Room 2.09

III.
Moderation: Mag. Dr. Christina Jackel

09:00 Ein mittelalterlicher Bestseller in der Wissenschaftlichen
Bibliothek in Olmütz: Die Summa de uirtutibus
des Guillielmus Peraldus
Dr. Michiel Verweij
Abteilung für Handschriften und alte Drucke, Königliche
Bibliothek von Belgien, Brüssel

Raum / Room 2.09

9:30 Die Handschrift M II 190 und ihre Frauen

Dr. Pavlína Rychterová
Institut für Mittelalterforschung, Österreichische Akademie
der Wissenschaften, Wien

10:00 Livinus und Cyrillus. Beobachtungen zur Olmützer Handschrift

M II 94 und Anmerkungen zu einer alten Theorie
Prof. Dr. Christoph Fasbender
Institut für Germanistik und Interkulturelle Kommunikation,
Universität Chemnitz

10:30 Der Schreiber Peter Grieninger im Olmützer Codex M II 4:

Geometrie, Astronomie und Albumasar
MMag. Dr. Michaela Wiesinger
Institut für Mittelalterforschung, Österreichische Akademie
der Wissenschaften, Wien
11:00–11:30 Kaffeepause / Coffee break

IV.
Moderation: Mgr. et Mgr. Jiří Černý, Ph.D.

11:30 Zwei Exemplare des Textes „Super Prophetas“ von Pseudojoa-
chim da Fiore, begleitet von Diagrammen, die heute

in der Handschriftensammlung des Metropolitankapitels
in Olmütz aufbewahrt werden
doc. Ing. Pavol Černý, Dr.
Institut für Kunstgeschichte, Palacký-Universität in Olmütz
12:00 Italienische Buchmalerei in Olmützer Sammlungen
aus der Zeit des Königs Matthias Corvinus
Mag. Dr. Maria Theisen
Institut für Mittelalterforschung, Österreichische Akademie
der Wissenschaften, Wien

12:30 Neu entdecktes Fragment des Pontifikals des Olmützer

Bischofs Johann von Neumarkt
PhDr. Milada Studničková
Institut für Kunstgeschichte, Tschechische Akademie
der Wissenschaften, Prag
13.00–14.00 Mittagessen / Lunch

V.
Chair: Mag. Dr. Maria Theisen
14:00 The Olomouc Sacramentary CO 584: A Snippet on the History

of Monasticism in Hungary
PhDr. Kateřina Kubínová, Ph.D.
Institute of Art History, Czech Academy of Sciences, Prague
14:30 Circle of Liber Viaticus and Panel Painting
Mgr. et Mgr. Jan Dienstbier, Ph.D. et Ph.D.
Institute of Art History, Czech Academy of Sciences, Prague

15:00 Girona Martyrology and the Church Reforms

PhDr. Kateřina Horníčková, Ph.D.
Department of Art History, Palacký University Olomouc

15:30—16:00 Kaffeepause / Coffee break

VI.
Moderation: Mgr. Jakub Sichálek, Ph.D.
16:00 Stimulus amoris in Olmützer Handschriften M I 11 und M I 74
Mgr. Soňa Černá, Ph.D.
Masaryk-Institut und Archiv der Tschechischen Akademie
der Wissenschaften, Prag
16:30 Die Societas eruditorum incognitorum als Zensurbehörde und
das Schicksal einer besonderen Gruppe „ketzerischer“ Bücher
aus den Niederlanden
Prof. Dr. Wilken Engelbrecht
Institut für Nederlandistik, Palacký-Universität in Olmütz

Abendprogramm / Evening programme

19:00 Gemeinsames Abendessen / Dinner

Freitag / Friday
24. XI. 2023

Raum / Room 2.09
VII.
Chair: Dr. Pavlína Rychterová
9:30 Late Medieval Franciscan Chronicles of the Bohemian
Observant Vicariate and Olomouc
Doc. Mgr. Antonín Kalous, M.A., Ph.D.
Department of History, Palacký University Olomouc

10:00 Sternbergs in Medieval Olomouc Necrologies

PhDr. Tomáš Somer, Ph.D.
Department of History, Palacký University Olomouc
10:30 Medieval Travelogues in Library Collections in Olomouc

Mgr. Jaroslav Svátek, Ph.D.
Institut of Czech History, Charles University Prague

11:00—11:30 Kaffeepause / Coffee break

VIII.
Chair: Mgr. Pavlína Cermanová, Ph.D.
11:30 Curiosities from the Olomouc Chapter Library

Prof. Mgr. Lucie Doležalová, M.A., Ph.D.
Institute of Greek and Latin Studies, Charles University Prague

12:00 Incunables of the Olomouc Chapter Library

Mgr. Markéta Poskočilová
Department of History, Palacký University Olomouc

12:30 Alphabetical List of Latin Gnomes in the Manuscript CO 362

Bc. Jakub Kozák
Institute of Greek and Latin Studies, Charles University Prague

13:00—14:00 Mittagessen / Lunch

IX.
Moderation: Mgr. Soňa Černá, Ph.D.
14:00 Das frag den König von Frankreich. Das „Losbuch
mit Fragen“ in single und multiple text manuscripts
Mag. Dr. Christina Jackel
Stiftsbibliothek Klosterneuburg

14:30 Der Wahrheitsanspruch der Orakel im Olmützer Losbuch

Mgr. et Mgr. Jiří Černý, Ph.D.
Heimatkundliches Museum in Olmütz und Lehrstuhl
für den Kunstunterricht, Palacký-Universität in Olmütz


Pozvánka na konferenci: Medieval and Early Renaissance Books from and in Olomouc - New Findings and Perspectives

Program

Program.pdf (418 kB)
Modul: Akce