Workshop problematika sanační konzervace - restaurování

08. 03. 2017

Vlastivědné muzeum v Olomouci


Workshop byl koncipován do dvou dopoledních přednáškových bloků zaměřených na praktické zásahy různorodých materiálů. Účastníci se seznámili s používanými metodami sanační konzervace a restaurování movitých sbírkových předmětů a archeologických nálezů. Interaktivní formou si rozšířili znalosti z oblasti průzkumu, dokumentace a praktických zásahů.

Po ukončení přednáškové části následovala exkurze do expozic VMO a na konzervátorské pracoviště, kde si vyzkoušeli průzkum několika materiálů v různém rozsahu zvětšení.

V rámci exkurze na konzervátorské pracoviště měli účastníci dále možnost srovnat tři typy figurín lišících se materiálem a technologií výroby, porovnat stav průsvitu z výstavy Františka Josefa I. po zásahu, s částí tzv. božího hrobu v nálezovém stavu, kde se jedná o výrobní postupy a použité materiály, pocházející z firmy Zbitek Olomouc. Vyzkoušet si mohli také čištění textilních sbírkových předmětů chirurgickým odsávacím zařízením.

Účelem workshopu bylo mimo jiné navázat kontakty s kolegy z oboru v nejbližším okolí.

Po vyhodnocení vyplněných dotazníků účastníky a konzultaci s vedením našeho muzea, jsme se rozhodli v příštím roce uspořádat 2. ročník jednodenního workshopu Problematika sanační konzervace – restaurování, opět v omezeném počtu účastníků. 

Děkujeme všem zúčastněným a přednášejícím za jejich příspěvky a těšíme se na další ročník.

Z důvodu zpřístupnění sborníku ke stažení na našem webu a opakování akce v nadcházejícím roce, prosíme průběžně sledujte aktualizace.


Workshop problematika sanační konzervace - restaurování
Modul: Akce