Wiki miluje památky 2012–2014

31. 03. 2017 – 28. 05. 2017

Vlastivědné muzeum v Olomouci


Wiki miluje památky 2012–2014 

Wiki Loves Monuments 2012–2014

 

České a světové památky ve třech ročnících mezinárodní fotografické soutěže

 

Wiki miluje památky (anglicky Wiki Loves Monuments, WLM) je každoroční mezinárodní fotografická soutěž konaná v průběhu září. Soutěž organizují prostřednictvím dobrovolníků pobočky nadace Wikimedia Foundation. Účastníci soutěže nahrávají na úložiště obrázků Wikimedia Commons své fotografie kulturních a historických památek v zemích a regionech, které jsou v daném roce zařazeny do soutěže a zapracovány do seznamů v projektech Wikipedie. Cílem akce je upozornit na kulturní památky v zúčastněných zemích a podpořit projekty nadace Wikimedia. Soutěž se poprvé konala v Nizozemsku v roce 2010. V roce 2011 zahrnula již 18 evropských států, v roce 2012 se rozšířila i za hranice Evropy do celkem 32 (dodatečně až 36) zúčastněných zemí a projekt Wikimedia Commons získal v rámci tohoto ročníku soutěže přes 360 tisíc fotografií. V roce 2013 se konalo již 51 lokálních soutěží, zpravidla na úrovni států, počet nahraných fotografií vzrostl na necelých 370 tisíc. V roce 2014 počet účastnických zemí poklesl na 39 a počet nahraných fotografií dosáhl 321 tisíc. V následujících letech se Česká republika zatím soutěže neúčastnila, zvažuje se však možnost opětného zapojení.

 

Všechny soutěžní fotografie jsou svobodně dostupné na stránkách https://commons.wikimedia.org pod licencí Creative Commons (zpravidla CC-BY-SA 3.0) 


Wiki miluje památky 2012–2014
Modul: Akce