Soutěž – Dánské Vánoce

23. 11. 2016

Vlastivědné muzeum v Olomouci


Děkujeme všem zúčastněným, kteří v rámci soutěže

Ustrojte s námi dánský vánoční strom zaslali do Vlastivědného muzea v Olomouci  dánské ozdoby.

Ve středu 23. 11. 2016 se hodnotící komise ujala nelehkého úkolu

vybrat vítěze této soutěže v jednotlivých kategoriích:

 

1. Základní školy I. stupeň:

výhercem se stávají děti 5. třídy ZŠ a MŠ Nemilany

2. Základní školy II. stupeň:

výhercem se stávají děti 6. – 7. třídy ZŠ Dřevohostice 

3. Základní školy – školní družiny, výtvarné kroužky, aj.:

výhercem se stávají děti ze 2. oddělení školní družiny FZŠ Olomouc Holečkova

4. Střední školy:

výhercem se stávají studenti 2. AP Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy Přerov

 

Všem zúčastněným děkujeme a 

všechny srdečně zveme  na výstavu

Hans Christian Andersen – Vánoce v Dánsku

od 2. prosince 2016 do 12. února 2017


Soutěž – Dánské Vánoce
Modul: Akce