Radka Pantělejevová

asistentka ředitele
telefon: 585 515 132
mobil: 725 922 626
email: pantelejevova@vmo.cz