Dne 31. května 2018 získalo Vlastivědné muzeum v Olomouci

Cenu města Olomouce za počin roku 2017,

a to konkrétně "Za uspořádání výstavy František Josef I. v Olomouci".    
Cenu převzal Ing. Břetislav Holásek, ředitel Vlastivědného muzea v Olomouci, společně s Mgr. Markétou Dolákovou, kurátorkou dané výstavy.

Vlastivědné muzeum v Olomouci získalo toto ocenění již podruhé.
Prvním oceněním byla Cena města Olomouce za počin roku 2011, kdy se jednalo o "Aktivity v rámci 80. narozenin Jiřího Suchého".