Cena Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury 2016

Vlastivědné muzeum v Olomouci získalo

Cenu Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury 2016  

v kategorii za výjimečný počin v oblasti ochrany a popularizace kulturních hodnot,
a to  za knihu Osobnosti Olomouckého kraje.

Ve středu 5. 4. 2017 si cenu na slavnostním večeru  v Moravském divadle Olomouc převzali z rukou náměstka hejtmana Olomouckého kraje Mgr. Františka Jury  Ing. Břetislav Holásek, ředitel Vlastivědného muzea v Olomouci,
předseda redakční rady  a editor publikace, a PhDr. Renáta Fifková, vedoucí útvaru vnějších vztahů VMO a editorka  knihy.
Večer moderoval Marek Eben, účinkovali Michal Hrůza, Aneta Langerová a Viktor Preiss.

Více zde.