Ďáblova bible

Největší rukopisná kniha světa




Codex gigas, přezdívaný Ďáblova bible, je největší rukopisná kniha světa. Byla sepsána v podlaždickém klášteře počátkem 13. století. Záměrem autora bylo zřejmě shrnout veškeré vědění světa do jediné knihy. Hmotnost celé knihy je tak neuvěřitelných 75 kg a na výrobu pergamenu byla potřeba kůže ze 160 oslů. Kniha byla během Třicetileté války odvezena, spolu s dalšími poklady, do Stockholmu a zde je uložena v Královské knihovně. Nepodařilo se ji již získat zpět do České republiky, ale v roce 2007 byla od Švédska alespoň zapůjčena pro jednorázovou výstavu v pražském Klementinu.


Bylo toto dílo vytvořeno za jedinou noc?

Zajímavá je i legenda o vzniku knihy, která měla údajně napsána za jedinou noc. Hříšný mnich, který byl zasvěcen do satanistických rituálů, dostal od opata kláštera na vybranou. Buď splní nesplnitelný úkol a za noc napíše největší knihu, nebo bude za své hříchy zazděn za živa. Mnich dostal veškerý materiál a dal se do práce. Když mu o půlnoci bylo jasné, že knihu nezvládne dokončit, zaprodal duši ďáblu a povolal temné síly. Ďábel za něj celé dílo sepsal a mnich z vděčnosti přidal ďáblův obrázek. Zajímavé je, že dílo obsahuje zaklínadla pro léčení, vypátrání zloděje, ale ne pro vymítání ďábla, ačkoliv je benediktinský řád exorcistů také prováděl.



Na výrobě repliky Ďáblovy bible, která je vystavena ve Vlastivědném muzeu v Olomouci se podílely i Olšanské papírny a.s., závod Aloisov a olomoucká společnost Grapo s.r.o.




Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.

The Olomouc Model CODEX GIGAS - výroba repliky Ďáblovy bible (Zdroj: Grapo s.r.o.), ke stažení:

(3 MB)
(3.2 MB)
(3.5 MB)