Dějiny Vlasteneckého spolku muzejního

Novou stálou expozici, která vznikla ve spolupráci Vlastivědného muzea v Olomouci a Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci, zpřístupnilo muzeum 19. května 2015 v prostorách schodiště své hlavní budovy na nám. Republiky 5. Expozice s názvem Dějiny Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci a jeho odkaz připomíná význam muzejního spolku v kulturněhistorických dějinách nejen města Olomouce, ale i celé Moravy.

     „Expozici tvoří pět panelů, které návštěvníky chronologicky informují o vzniku spolku v roce 1883, významných osobnostech, expozicích, muzejních budovách, publikační a osvětové činnosti. Dále seznamují veřejnost se zánikem spolku v roce 1952, obnovením jeho činnosti koncem 60. let minulého století či různorodými aktivitami společnosti v současnosti. Kromě toho jsou na jednotlivých panelech pro dokreslení instalovány cenné trojrozměrné předměty, které pocházejí ze sbírkotvorné činnosti zaniklého muzejního spolku,“ uvedl historik Josef Urban, autor expozice.

     „Vlastivědné muzeum v Olomouci uspořádalo v minulosti řadu krátkodobých výstav připomínajících význam Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci, ale nikdy během své pětašedesátileté historie nevěnovalo tomuto fenoménu samostatnou dlouhodobou expozici. Tento dluh se Vlastivědné muzeum v Olomouci, jako nástupce zrušeného Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci, rozhodlo splatit právě tímto výstavním počinem, připomínajícím nejstarší český muzejní spolek na Moravě. Symbolicky se tak děje právě ve dnech, kdy si připomínáme 120. výročí slavnostního otevření Národopisné výstavy českoslovanské v Praze, na níž se významně podíleli i členové Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci v čele s Ignátem Wurmem a Vlastou Havelkovou,“ dodal ředitel VMO Břetislav Holásek.

     „Obnovená Vlastivědná společnost muzejní v Olomouci si již koncem 60. let minulého století vytkla za svůj hlavní cíl podílet se, v součinnosti s tehdejším Vlastivědným ústavem, na propagaci vlastivědné práce formou přednášek, zájezdů a vydávání publikací. Spolupráce mezi Vlastivědným muzeem v Olomouci a Vlastivědnou společností muzejní v Olomouci funguje dodnes a důkazem je právě i tato expozice, mapující dějiny muzejního spolku a jeho pozoruhodný odkaz,“ uzavřel předseda VSMO Ján Kadlec.