Disk z Faistu

Neočekavany nalezV roce 1908 našel archeolog Luigi Pernier v troskách krétského paláce Faistos překvapivý objev. Hliněný kotouč, kterému obě strany pokrývají tajuplné znaky a symboly, uspořádané do spirály. Písmo se podobá egyptským hieroglyfům, ale neshoduje ses ničím, s čím se výzkumníci zatím setkali. Není zde žádná shoda ani s nerozluštěnými lineárními písmy, jež Minojci používali. Záhadná je i technika zanesení písma, protože se zdá, že písmo je v disku tištěné. Vzhledem k tomu, že disk je starý asi 3600 let, by podobné zjištění znamenalo senzaci.

Měli snad starověcí obyvatelé Kréty již nějaké tiskové technologie?

Někteří badatelé se domnívají, že disk nepochází z Kréty, ale kořeny má spíše v Asii. Existuji dokonce teorie, že disk měl byt strojově čitelný nějakým starověkým zařízením. Nález také již od počátku provokuje fantazii mnoha záhadologů,
kteří ho považují za důkaz existence bájné Atlantidy nebo dokonce mimozemských návštěv.
Prolomovani nerozluštitelneho pisma

Pokusů o vyluštění tajemných znaků a symbolů byla již cela řada. Asi nejlepší výsledky přineslo porovnání symbolů pomoci umělé inteligence a strojového učeni. Výsledky naznačuji, že by text mohl mít smysl, ale na detailnější analýzu je znaků na disku bohužel moc málo. Mnozí filologové dokonce přišli už i s oznámeními, že text zvládli rozluštit. Problém je, že každý překlad je ale diametrálně odlišný. Asi nejznámější je překlad, se kterým přichází filolog Steven Roger Fischer:

„Slyšte, Kréťané a Řekové.

Slyšte moře, slyš země: Helladu čeká bitva s Kary.

Slyšte všichni! Slyšte, bohové moře, slyšte všichni,

vzhůru na Naxos!

Vydejte se s Řeky na cestu, ztrestejte Kary, mé

nepřátele, a zachraňte trpící bratry.

Chraňte mne, Idajci, mé srdce svírá úzkost.

Vyplujte na moře,

všichni, do jednoho!

Ano, zbavte mne toho převelikého trápení!“

 

Odbornou veřejností ale není ani tento překlad akceptován, a pokud se nenajdou další tabulky s podobným systémem znaků, zřejmě zůstane obsah disku už navěky tajemstvím.