Excalibur krále Artuše

Svatý Grál, kouzelník Merlin i Gaius Julius Caesar… co vše je spojuje?                                      

Existoval, či opravdu existuje meč ve skále?                                                                                      

Guidottiho legenda a italské Montesiepi                                                                                                           

Další tajemný exponát našeho on-line seriálu Největších záhad a tajemství světa...       

 

Pojďte a prožijte to  s námi on-line!

 

Legenda o Excaliburu a králi Artušovi

Legendu o bájném meči Excalibur, králi Artušovi a rytířích Kulatého stolu zřejmě někdy slyšel už každý. V příbězích často figuruje i kouzelník Merlin, Svatý grál a meč v kameni, který může vytáhnout jen osoba, která je toho hodna. Jak už to v příbězích vyprávěných po stovky let bývá, i zde se prolínají historická fakta s různými legendami. Král Artuš je samozřejmě reálnou historickou postavou 5. a raného 6. století, který si vysloužil obdiv obranou Británie proti Sasům.

Zda je Excalibur reálným předmětem, už zřejmě navždy zůstane nezodpovězeno. Existují teorie, že se jedná o meč Julia Caesara, který měl být symbolem královské moci na Britských ostrovech. Podle legend ho měl dostat král Artuš od Paní Jezera a před svou smrtí jí ho do jezera opět odevzdat. V původních příbězích každopádně vůbec nefiguruje meč ve skále a proniká do nich až v posledních stoletích. To ovšem neznamená, že by legenda o tomto meči neexistovala. Meč ve skále totiž opravdu existuje a dochoval se do dnešních dní, stále pevně zaklíněný v chladném kameni.

Skutečný meč v Montesiepi

Skutečný meč v kameni najdete v Itálii, konkrétně uvnitř kaple na kopci Montesiepi. Podle legend ho sem měl ve 12. století zabodnout mladý šlechtic Galgano Guidotti, jako součást své cesty za pokáním. Meč se údajně pokoušela vyprostit celá řada lidí, podle legendy jednomu z nich dokonce při pokusu vlci uhryzali ruce. Zajímavostí je, že ony ruce se do dnešního dne také dochovaly v jedné z bočních kaplí. Dlouhá léta byl meč považován za novodobý podvrh, ale vědecký průzkum potvrdil, že se jedná o skutečný meč z 12. století a ze stejného století pocházejí i uchované ruce. Vzhledem k tomu, že Galgano Guidotti byl skutečnou postavou, je opravdu možné, že legenda čerpá ze skutečných událostí.

Šlechticova cesta za pokáním

Galgano Guidotti byl podle legend povrchní, arogantní a násilnický muž. Své mládí prožil jako bojovný rytíř, který se nevyhýbal žádné bitvě ani sporu. Miloval peníze a ženy. To vše se změnilo, když měl zjevení s archandělem Michaelem, který mu ukázal cestu ke spáse. Galgano vystoupal na horu Montesiepi a zarazil zde svůj meč do skály. Od té doby žil životem prostého poustevníka. Zemřel o pouhý rok později ve věku 33 let. Protože poslední rok svého života měl vykonat 19 zázraků, byl prohlášen za svatého a okolo meče byla vystavěna kulatá kaple. Z těla světce se dochovala jen hlava, ze které údajně ještě dlouho po smrti rostly zlaté vlasy. Existují teorie, že tělo světce je umístěno ve skalní schránce pod mečem. Vědecký průzkum geologickým radarem zde opravdu odhalil dutinu o velikosti lidského těla.