Expozice ohrožených druhů rostlinZdůvodu opravy krovů na střeše hlavní budovy Vlastivědného muzea v Olomouci

je tato stálá expozice až do odvolání uzavřena.

O jejím opětném otevření vás budeme informovat na webových stránkách

a na facebooku Vlastivědného muzea v Olomouci.