Expozice zívtězila v soutěži Gloria musaealis

Ve čtvrtek 16. května 2013 bylo Vlastivědné muzeum v Olomouci na slavnostním ceremoniálu v Českém muzeu hudby v Praze oceněno v prestižní Národní soutěži muzeí Gloria musaealis.
Odneslo si hlavní cenu

Gloria musaealis v kategorii Muzejní výstava roku 2012

za stálou expozici Příroda Olomouckého kraje,

která vznikla za finanční podpory Olomouckého kraje, zřizovatele muzea,  a byla slavnostně otevřena 12. dubna 2012.

„Expozice Příroda Olomouckého kraje představuje  přírodní poměry regionu od nížin v okolí Olomouce přes hornaté prostředí Nízkého Jeseníku až po vysokohorský terén Hrubého Jeseníku a Králického Sněžníku zábavnou, interaktivní a hravou formou, která návštěvníky doslova vtáhne do děje. Expozice, jež je dílem kolektivu pracovníků  Přírodovědného ústavu VMO pod vedením Pavla Novotného,  je navíc doslova nabitá špičkovou audiovizuální technikou. Kousky přírody Olomouckého kraje si zde  proto můžete  nejen důkladně prohlédnout, ale i vyzkoušet, osahat nebo se do nich zaposlouchat,“ uvedl ředitel VMO Břetislav Holásek.

V první části expozice seznamuje s geologickými poměry, které jsou na území Olomouckého kraje velmi složité, protože jsou výsledkem procesů trvajících více než 800 milionů let. V její  druhé části je vytvořeno deset scénických obrazů s krajinnými prvky od nížin po vysokohorské prostředíOlomoucký kraj se může pyšnit řadou mimořádných přírodních scenérií, za které vděčí  jednak svému výškovému profilu, jednak poměrně komplikované geologické stavbě. Vybrané přírodní obrazy se staly podkladem pro scénické modely nové expozice. Tato dioramata jsou seřazena proti toku řeky Moravy a návštěvník má možnost prozkoumat kulturní krajinu využívanou člověkem, různé druhy lesů i terény vysokých hor včetně nejvyšších partií nad hranicí lesa a důkladně se seznámit s rostlinami a živočichy, kteří uvedené krajinné typy obývají.

Otevřením expozice Příroda Olomouckého kraje a souběžně vybudované historické expozice Olomouc - patnáct století města se nám podařilo mimořádným způsobem zvýšit úroveň prezentace Vlastivědného muzea v Olomouci. Na jeho návštěvníky nyní čekají interaktivní prvky a multimediální prezentace, jejichž cílem je přiblížit lidem náš region co nejmodernějším způsobem a využít všechny možnosti, které nám nabízí moderní technika. Autorům se přitom podařilo citlivě zachovat ducha tradičních výstav, takže technika nezastínila obsah celé expozice, ale dává mu naopak vyniknout,“ zdůraznil hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil.

Národní soutěž muzeí Gloria musaealis vstoupila v roce 2012 do svého jedenáctého ročníku. Jejími vyhlašovateli jsou Ministerstvo kultury ČR a Asociace muzeí a galerií ČR. Soutěž si klade za cíl upozornit veřejnost na přínos muzeí a galerií k zpřístupňování a využívání kulturního dědictví i k jeho ochraně a na špičkové výkony institucí i jednotlivých pracovníků v oboru muzejnictví. V XI. ročníku soutěžilo celkem 53 muzeí a galerií z celé České republiky se 73 soutěžními projekty. O jejich pořadí rozhodovala sedmičlenná porota.