Galerie osobností Olomouckého kraje

Galerie osobností Olomouckého kraje byla ohodnocena Cenou Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2013 - za výjimečný počin v oblasti ochrany a popularizace kulturních hodnot.

--------------------------------

Panovníci, církevní hodnostáři, umělci, vědci, vojevůdci i sportovci, kteří byli v minulosti spjati s naším regionem, se představují v nové stálé expozici Vlastivědného muzea v Olomouci nazvané Galerie osobností Olomouckého kraje. Expozice vznikla za výrazné finanční podpory zřizovatele muzea – Olomouckého kraje a zahrnuje zatím 33 významných historických postav.

Galerie sestává z velkoplošných světelných panelů, jež návštěvníkům přinášejí seriózní životopis dotyčné osobnosti, ale i řadu zajímavostí či kuriozit, které dokazují, že slavné osobnosti byly smrtelníky z masa a krve. Návštěvníci se tak dovědí například i to, komu vděčíme za řízek v trojobalu, kdo vymyslel slovo slabikář či která z osobností světové vědy měla slabost pro pravé olomoucké tvarůžky.

Každá osobnost je představena prostřednictvím bohaté obrazové dokumentace a zhruba polovina panelů prezentuje také trojrozměrný předmět, který se k dané postavě váže. Jedná se o repliky předmětů ze sbírek olomouckého Vlastivědného muzea – např. tabatěrku polního maršála Radeckého, jež byla v muzejních sbírkách objevena v loňském roce, mince a medaile i jiné drobné předměty.

Autory textů expozice jsou historikové Jiří Fiala a Jan Sobotka. Vyobrazení na panelech pocházejí jednak ze sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci, jednak je olomouckému muzeu poskytly tři desítky institucí a soukromých osob z celé České republiky.

 
---

Virtuální prohlídka