GDPR


1. Vnitropodniková norma - Interní směrnice o ochraně osobních údajů, Vlastivědné muzeum v Olomouci
2. Článek 13 GDPR
3. Informace o pořizování fotografií, obrazových, zvukových a video záznamů z akcí

Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.
Článek 13 GDPR (257 kB)
Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.
Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.