Odborná knihovna

Odborná knihovna Vlastivědného muzea čítá přes 63 000 knihovních jednotek a soustřeďuje publikace nejrůznějších vědních oborů. Knihy v ní jsou shromažďovány dle potřeb pracovníků muzea, proto souvisí novější akvizice obvykle se muzejními sbírkovými fondy. Odborná knihovna se ovšem nesoustředí jen na nedávno vyšlou literaturu, ale uchovává svazky a periodika převážně se vztahem k regionu, které byly vytištěny v posledních třech stoletích. K dispozici jsou zejména kompletní ročníky Časopisu Vlasteneckého spolku musejního, jednoho z nejstarších odborných, česky psaných periodik na Moravě, a Zpráv Vlastivědného muzea v Olomouci.

Nashromážděné svazky může využít i široká veřejnost, kterou tímto srdečně zveme k badatelské návštěvě. Všechny knihy získané po roce 1993 jsou evidované v elektronickém katalogu. Knihovní přírůstky staršího data jsou do tohoto katalogu zaneseny pouze sporadicky, s žádostmi o jejich dohledání v knihovním fondu muzea se badatelé mohou obracet na S. Novotnou nebo J. Černého (viz níže).


Katalog knihovny
 VMO je přístupný on-line.


Výpůjčka knih je však nadále prezenční po předchozí domluvě s knihovníky.

Mgr. et Mgr. Silvie Novotná
tel.: 585 515 144
email: novotna@vmo.cz

Mgr. et Mgr. Jiří Černý, Ph.D.
tel.: 585 515 144
email: cerny@vmo.cz