Kolekce miniatur a drobných maleb

Sbírka portrétních miniatur v uměleckoprůmyslovém fondu VMO je svým počtem poměrně malá. Převážná většina z ní byla získána akvizicemi v 60. letech 20. století. Jsou to především moravské, české i vídeňské anonymní práce z 1. poloviny 19. století. Portréty představují vesměs vlivné měšťany a jejich manželky, šlechtice nebo vysoké důstojníky a úředníky. Jsou malovány převážně akvarelem nebo kvašem na slonovině, či na papíře, starší miniatury pak olejem na dřevě, kovu, nebo porcelánu.
V 80. letech a koncem 19. století byly miniatury zhotovovány také technikou kolorované fotomechanické reprodukce na slonovině. Vedle malovaného miniaturního portrétu existují i jiné technické varianty podobizen, jako jsou např. silueta nebo ceroplastika. Silueta, levná varianta malované miniatury, byla rozšířena nejvíce kolem poloviny 19. století. U nás se setkáváme převážně se siluetami malovanými kvašem na bílém kartonu nebo skle, podkládaném zlatou folií či bělobou.
Ceroplastika, tj. plastická miniatura zhotovovaná z vosku, byla obarvována a často doplňována náznaky oblečení z textilu, krajek a šperky z polodrahokamů. Produkce miniatur, siluet i ceroplastik byla potlačena a brzy zanikla vynálezem fotografie již před polovinou 19. století. První fotografie, tzv. daguerrotypie využívala ustálený kompoziční rozvrh miniatur a byla také podobně rámována. Mnohé z těchto daguerrotypií vytvořených v prvních fotografických ateliérech mají značné portrétní kvality i výtvarné hodnoty stejně jako předchozí miniatury.
Drobné malby a rytiny v uměleckoprůmyslovém fondu jsou nevelkou sbírkou rozdílné úrovně.Vyskytují se zde kvalitní kolorované rytiny s náboženskou tematikou od 17. do poloviny 19. století, většinou rakouské nebo německé provenience. Menší obrázky pololidového charakteru s náboženskými motivy jsou převážně olejomalby na dřevě nebo plechu,vytvořené od konce 18. až do poloviny 19. století anonymy, v některých případech se jedná o klášterní práce. Katalog je rozdělen podle způsobu zpracování a použitého materiálu na čtyři základní skupiny:

Zkratky užívané v katalogových heslech:
roz. rozměr(y)
inv.č. inventární číslo
UP umělecký průmysl