Kolorované kresby rostlin

Sbírku Diversae tvoří z převážné části kresby rostlin, které byly postupně nakoupeny v 60. a 70. letech 20. století zejména za účelem prezentace. Jedná se o kolorované kresby v papírových paspartách, jejichž autorem je v drtivé většině Josef Dohnal, menší kolekce pak byla získána od Josefa Weisera. Rostliny jsou kresleny podle originálů z terénu, především z území České republiky, z malé části i Slovenska. Rostliny jsou určené, často doplněné detaily květů, semen či jiných částí rostliny, na kterých jsou významné determinační znaky pro daný druh. U většiny kreseb je uváděna lokalita, na které byla rostlina nalezena. Všechny kresby jsou přesně datovány. Pro svou přesnost, lokalizaci a dataci mají i významnou dokumentační hodnotu z hlediska rozšíření rostlinných druhů v minulosti a jejich výskytu na různých lokalitách.
Uvedené kolorované kresby jsou v jednoduchých paspartách, mají jednotný formát 22 x 30,7 cm. V popisu je použita zkratka inv. č. – inventární číslo.
Při absenci některého z údajů je použita značka "x".