Regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu
Regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu při Vlastivědném muzeu v Olomouci je pověřeno funkcí informačního, školícího a metodického pracoviště pro území Olomouckého kraje. Provádí dokumentaci tradiční lidové kultury a koordinuje její aktivity na území celého Olomouckého kraje. Spolupracuje při identifikaci a zpracovávání záznamů o jevech tradiční lidové kultury s dobrovolnými zpravodaji, vytváří si jejich síť a poskytuje jim metodologickou pomoc. Pořádá specializovaná školení, shromažďuje doklady o mimořádně hodnotných jedinečných projevech tradiční lidové kultury v kraji; shromažďuje informace o nejúspěšnějších postupech v uchovávání, prezentaci a předávání projevů tradiční lidové kultury a navrhuje je krajskému úřadu nebo Národnímu ústavu lidové kultury ve Strážnici k popularizaci nebo je ve vlastní působnosti uveřejňuje.


Kontakt:
 

Mgr. Simona Pracná
mobil: 778 744 868
email: pracna@vmo.cz|tlk@vmo.cz

 

 

TRADIČNÍ LIDOVÁ KULTURA V OLOMOUCKÉM KRAJI

 

Pracovní skupina pro tradiční lidovou kulturu Olomouckého kraje 

Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.

Usnesení Pracovní skupiny pro tradiční lidovou kulturu Olomouckého kraje

  Dokumenty
  Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
  ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.

  Mistr tradiční rukodělné výroby Olomouckého kraje

  Dokumenty
  Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
  ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.


  Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Olomouckého kraje

  Dokumenty
  Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
  ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.


  Důležité instituce a webové odkazy

  TRADIČNÍ LIDOVÁ KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE A VE SVĚTĚ

   

  Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice


  Regionální pracoviště v krajích České republiky

  Dokumenty
  Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
  ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.

  Nositel tradice lidových řemesel


  Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky

  Dokumenty
  Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
  ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.

  Nemateriální kulturní dědictví UNESCO

  Dokumenty
  Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
  ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.
  Dokumenty
  Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
  ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.
  Dokumenty
  Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
  ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.
  Dokumenty
  Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
  ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.