Lomená galerie

V roce 2008 Vlastivědné muzeum v Olomouci dokončilo rekonstrukci budovy svých depozitářů – bývalé školní budovy jezuitské univerzity na ul. Denisova 30. Součástí této cenné barokní stavby z let 1701–1708, která je památkově chráněná, je i lomený průchod na jejím nároží v sousedství kostela Panny Marie Sněžné. A právě ten se stal v uplynulých letech opakovaně cílem tzv. sprejerů, kteří jej zdevastovali nevzhlednými nápisy.

„Město Olomouc se s problémem sprejerství potýká dlouhodobě, nejčastějším terčem sprejerů se stávají fasády nově opravených domů, velmi často se jedná právě o kulturní památky,“ uvedla Vlasta Kauerová, vedoucí oddělení památkové péče stavebního odboru Magistrátu města Olomouce. „Trestání sprejerů je přitom velmi problematické, většinou se je totiž nedaří při činu přistihnout,“ dodala Kauerová.

V noci 10. ledna 2014 však spadla pomyslná klec. Podloubí budovy na ul. Denisova 30 pokreslil černou fixou na třech místech třiadvacetiletý student, kterého usvědčil záznam kamerového systému městské policie. Vlastivědnému muzeu v Olomouci tak mladík způsobil škodu přesahující 10 000 Kč. Za to byl samosoudcem Okresního soudu v Olomouci nepravomocně odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání dvou měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu jednoho roku a k náhradě škody Vlastivědnému muzeu v Olomouci.

„Naše muzeum chce další devastaci této významné kulturní památky zabránit, proto se rozhodlo akceptovat návrh na vytvoření galerie v lomeném průchodu na Denisově 30, jejíž koncepce vychází ze současných trendů, především tzv. street artu,“ vysvětluje ředitel VMO Břetislav Holásek.

Projekt Lomené galerie předložil VMO Kamil Zajíček, absolvent Vyšší odborné školy filmové Zlín, v současné době produkční a dokumentátor MUO, který se věnuje vizuální projektům pod označením ARTnative. „Náš projekt Lomené galerie si klade za cíl důstojně prezentovat současný street art začínajícíh mladých autorů a autorek. Rádi bychom vybrané projekty realizovali s vlastníkem prostoru, tedy VMO.. Výstavy a programy Lomené galerie nabídnou další zajímavou možnost pro mladé umělce a rozšíří kulturní nabídku v Olomouci,“ předpokládá Zajíček.