Mgr. Andrea Jakubcová DiS.


Vědecké zaměření:

Významné osobnosti a spolky olomouckého regionu
Dějiny Vlastivědného muzea v Olomouci, zvláště v 50. – 80. letech 20. století

Výstavy:

Víc než orloj. Díla Karla Svolinského ze sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci, Vlastivědné muzeum v Olomouci24. května 2019–28. července 2019 (společně s Jiřím Černým)

 

Výzkumné úkoly a granty:

2017 – 2018 Spoluúčast na projektu „České umění 50. – 80. let 20. století ve veřejném prostoru: evidence, průzkumy a restaurování “ podpořený Ministerstvem kultury České republiky v Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II), identifikační kód projektu: G16P02B030.

 

Výběrová bibliografie:

2019, Víc než orloj. Díla Karla Svolinského ze sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci, Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 318, 2019, s. 181–183.

2019, katalogová hesla společně s Ondřejem Jakubcem: Grosses Siegel (sigillum maius) der Stadt Olmütz; Sekretsiegel (sigillum secretum) der Stadt Olmütz; Grosses Siegel (sigillum maius) der Stadt Olmütz; Zeremonienaxt eines Richters, in: Gabriele Köster – Christina Link (eds.), Faszination Stadt. Die Urbanisierung Europas im Mittelalter und das Magdeburger Recht, Dresden 2019.

2007, katalogová hesla (Sanatorium TBC Ústřední sociální pojišťovny ve Vyšných Hágách; Zámek Václava Diviše Vysoký Hrádek; Provozní pavilon továrny Kazeto Karla Zejdy v Přerově; Administrativní budova továrny Kazeto Karla Zejdy v Přerově; Hotel Bílý kříž ve Starých Hamrech; Hotel Continental v Plzni; Administrativní budova elektrárny v Přerově; Administrativní budova továrny Philippa Kneisla ve Všetulech; Dům nakladatelství Rodina v Praze; spolu s Pavlem Zatloukalem: Kino Odeon v Ostravě;  spolu s Vladimírem Šlapetou: Vila Antonína a Marie Markových v Praze; Vila Josefa a Blaženy Kefurtových v Praze; Pavilon Středomoravských elektráren v Přerově; Nájemní dům Karla Zejdy v Přerově), in: Petr Pelčák – Vladimír Šlapeta – Ivan Wahla (eds.), Elly Oehler / Olárová – Oskar Oehler / Olár. Architektonické dílo, Brno – Olomouc, 2007.