Mgr. et Mgr. Jiří Černý, Ph.D.


Vědecké zaměření:

 • německá literatura středověku a raného novověku na území Čech a Moravy
 • obrazové jednolisty 15. století, německé reformační letáky a letákové spisy
 • vztah textu a obrazu, knižní ilustrace

 

Výzkumné úkoly a granty (probíhající):

 • 2017-2019: Lexikon der regionalen Literaturgeschichte des Mittelalters. Tschechien, český partner projektu situovaného na JLU Gießen, vedoucí projektu Prof. Cora Dietl, financuje Fritz Thyssen Stiftung

 

Bibliografie (výběr):

 • The Nikolsburg Anabaptists and their German-Language Apologias, in: Pavlína Rychterová (ed.), Pursuing a New Order II: Late Medieval Vernacularisation and the Bohemian Reformation, Turnhout: Brepols 2018, 197–223 (v tisku).
 • Kresba ze třetí čtvrtiny 14. století v rukopise kartuziánů z Dolan?, in: Alena Volrábová (ed.), Ars linearis V. Grafika a kresba v českých zemích v evropských souvislostech, Praha: Národní galerie 2015, s. 4–11.
 • Střelecká slavnost v Jáchymově, Bibliotheca Antiqua 2014, S. 146–155.
 • Ein xylographischer Judenwucher-Text des ausgehenden 15. Jahrhunderts aus Brünn, Brücken: Germanistisches Jahrbuch Tschechien-Slowakei, Neue Folge 21/1-2 (2013), s. 21–36.
 • Obrazové jednolisty a 16. století z fondu chebských františkánů, in: Kamil Boldan (ed.), Libri catenati, Praha: Národní knihovna 2013, s. 185–200.
 • Johannes Tauler Illustrated, in: Helena Dáňová/Klára Mezihoráková/Dalibor Prix (eds.), Artem ad vitam. Kniha k poctě Ivo Hlobila, Praha: Artefactum 2012, s. 57–65.
 • Mše sv. Řehoře a Židovská lichva z Brna, in: Alena Volrábová (ed.), Ars linearis III. Grafika a kresba v českých zemích v evropských souvislostech, Praha: Národní galerie 2012, s. 18–29.
 • Neuinterpretation eines Einblattdruckes: Die „bernhardinische“ Sonne in der Olmützer Handschrift C. O. 120, in: Hiram Kümper/Vladimir Simić (eds.), Practicing New Editions. Transformation and Transfer of the Early Modern Book, 1450–1800, Nordhausen: Bautz 2011 (bibliothemata 26), s. 17–44.
 • Die awerků – Das Festschießen in St. Joachimsthal im Liede von Hans Lutz, in: Ingeborg Fiala-Fürst/Jaromír Czmero (eds.), Amici amico III. Festschrift für Ludvík E. Václavek, Olomouc: Univerzita Palackého 2011, s. 123–140.
 • Jiří Černý/Soňa Černá/Pavlína Kleiberová, Glaidt, Hubmaier, Spittelmaier. Tři texty mikulovských novokřtěnců, Olomouc: Univerzita Palackého 2011.
 • Olomoucké jednolisty 15. století, in: Alena Volrábová (ed.), Ars linearis II. Grafika a kresba v českých zemích v evropských souvislostech, Praha: Národní galerie 2010, s. 12–21.
 • Die Nikolsburger Liechtensteiner und „Ein Christennliche Leertafel“ Balthasar Hubmaiers, Brücken: Germanistisches Jahrbuch Tschechien-Slowakei N. F. 18/1-2, 2010, s. 27–46.
 • Jednolistové tisky v knihách Ondřeje Ctibora, in: Ivo Hlobil/Marek Perůtka (eds.), Historická Olomouc XVII. Úsvit renesance na Moravě za vlády Matyáše Korvína a Vladislava Jagellonského (1479–1516) v širších souvislostech, Olomouc: Univerzita Palackého 2009, s. 75–85.
 • In das Buch eingeklebt. Der Einblattdruck als Erscheinungsform der Ausschmückung von Rechtsbüchern, in: Andrea Moshövel/Libuše Spáčilová (eds.), Kanzleisprache – ein mehrdimensionales Phänomen. Tagungsband für Prof. PhDr. Zdeněk Masařík, DrSc., zum 80. Geburtstag, Wien: Praesens 2009 (Beiträge zur Kanzleisprachenforschung 6), s. 117–129.
 • Der Gebrauch der ältesten Einblattdrucke in Böhmen und Mähren. Das Publikum und sein Verhältnis zum gedruckten Bild bis etwa 1475, Umění LVI, 2008, s. 537–547.

 

Přednášky (výběr):

 • Míra integrace jednolistové grafiky do ručně psaných kodexů aneb ujel uživatelům v českých zemích vlak?, pracovní zasedání „Kniha jako komunikační médium v českých zemích raného novověku“, Praha, 22.–23. října 2018.
 • Einblattdrucke in Handschriften aus Egerer Bibliotheken, Das Vogtland, die Vögte und die Literatur des Mittelalters. Wissenschaftliche Tagung/Sympozium, Cheb, 5.–6. 4. 2018.
 • Bezüge der Flugschriftenpublizistik der 1520er Jahre aus Böhmen und Mähren zu Wittenberg, Luthers Deutsch in Mittel- und Osteuropa – ein vergessener Aspekt der Reformationsgeschichte. Internationale wissenschaftliche Tagung, Coburg, 15.–18. 3. 2018.
 • Die Kontakte von St. Joachimsthal und Elbogen zu Wittenberg in der Publizistik der 1520er Jahre, German Studies Association, Forty-First Annual Conference, Atlanta, 5.–8. 10. 2017.
 • First Edition and the Reprints of the Flysheet Ein Mandat Jesu Christi from 1524, The Printed Book in Central Europe. 2017 St Andrews Book Conference, St Andrews, 29. 6.–1. 7. 2018.