Mgr. Klára Jurková, Ph.D.

Absolventka Ústavu evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V letech 2015-2016 působila jako kurátorka Sbírky lidového textilu ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, v letech 2016-2019 jako kurátorka Sbírky lidového umění v Národním muzeu v Praze.

Vědecké zaměření:

Modrotisk
Problematika současných tradičních rukodělných výrobců
Tradiční lidová kultura jihovýchodní Moravy

 

Výstavy:

Binderová, Klára – Dostálková, Antonie: Poselství modrotiskové tvorby Antonie Dostálkové a její vazba na strážnickou dílnu Jochových. Muzejní a vlastivědný spolek ve Strážnici, výstava proběhla 6. 9. – 30. 10. 2015 v Městském muzeu ve Strážnici.
Binderová, Klára: Modrotisk tradiční a netradiční. Etnografické oddělení Národního muzea, výstava proběhla 10. 4. – 9. 9. 2018 v Národopisném muzeu v Praze.


Výzkumné úkoly a granty:

Realizace projektu Podpora prezentace modrotiskové dílny Jochových ve Strážnici v letech 2012 – 2013 zaštítěného firmou Arimo, spol. s r. o. ve Strážnici a podpořeného stání dotací Ministerstva kultury – odbor regionální a národnostní kultury. Cílem projektu bylo vydání a následná propagace publikace Kláry Binderové Modré z kypy. Modrotisk a strážnická dílna Jochových.
Realizace projektu Podpora zachování ohroženého řemesla formou obnovy a rozšíření vybavení modrotiskové dílny Jochových ve Strážnici v letech 2014 – 2015 zaštítěného firmou Arimo, spol. s r. o. ve Strážnici a podpořeného stání dotací Ministerstva kultury – odbor regionální a národnostní kultury. Cílem projektu byla obnova a rozšíření počtu filmtiskařských šablon modrotiskové dílny ve Strážnici.
Vypracování návrhového listu Technologie výroby modrotisku do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky, který byl podán Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici. Jev byl dne 1. 1. 2015 do seznamu zapsán.


Publikační činnost:

Samostatné publikace

Binderová, Klára: Řemeslnické živnosti v malém městě a na venkově (na příkladu Strážnice, Hrubé Vrbky a Kuželova). 1. elektronické vydání. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2010. 60 s. ISBN 978-80-87261-38-5.
Binderová, Klára. Modré z kypy. Modrotisk a strážnická dílna Jochových. Vydání první. Boskovice/Strážnice: Albert, 2013. 148 s. ISBN 978-80-7326-229-7.
Binderová, Klára: Modrotisk tradiční a netradiční. Katalog k výstavě. Praha: Národní muzeum, 2018. 28 s. ISBN 978-80-7036-552-6.

Studie

Binderová, Klára: Proměna produkce modrotiskové dílny Jochových ve Strážnici v letech 1906 – 1993. Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2012, roč. 22, č. 2. s. 93-103. ISSN 0862-8351.
Binderová, Klára: Kamenosochařská práce Beckových ve Strážnici a jejím okolí. In: Okolo Strážnice: sborník Městského muzea ve Strážnici. Strážnice: Muzejní a vlastivědný spolek ve Strážnici, 2014, s. 99-119.
Binderová, Klára: Modrobiele bohatstvo zo Strážnice. Remeslo, umenie, dizajn: revue o hodnotách remesla a dizajnu, Bratislava: Ústredie ľudovej umeleckej výroby, 2014, roč. 15, č. 3, s. 15-19. ISSN 1335-5457.
Binderová, Klára: „A dostanu strhlé?“ Velikonoční klepačka v Radějově. Slovácko. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2014, roč. 56, s. 49-70. ISSN 0583-5569.
Binderová, Klára: Tradice středoevropského modrotisku a význam strážnické dílny. In: Klouzková, Alice (ed.): Dědictví. Tradice, inovace, móda. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2016, s. 68-73. ISBN 978-80-87989-19-7.
Binderová, Klára: Modrotisková oděvní tvorba pod vedením Ústředí lidové umělecké výroby. Textil v muzeu. Brno: Technické muzeum v Brně, 2016, s. 63-72. ISSN 1804-1752.
Binderová, Klára: Prodejna Folklorika při Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici. Ekologie muzejního obchodu. Muzeum vivum. Časopis českých muzeí v přírodě 11, 2016, s. 69-76. ISSN 1803-1358.
Binderová-Jurková, Klára: Český modrotisk v kontextu zápisu do reprezentativního seznamu UNESCO. In: Binderová-Jurková, Klára – Terurová, Jarmila: Modrotisk – rezistentní / rezervážní ruční tisk a barvení indigem v Evropě. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2019, s. 4-15. ISBN 978-80-88107-31-6.
Jurková, Klára: Počátky modrotiskové oděvní tvorby v Československu. Národopisný věstník 78, 2019, č. 2, s. 5-35. ISSN 1211-8117.
Jurková, Klára: Vybrané projekty českých profesionálních výtvarníků věnované modrotisku na dobovém pozadí. In: Vinglerová, Markéta (ed.): Móda v modré. Tradice a současnost indiga v japonském a českém textilu. Praha: Uměleckoprůmyslové muzeum, 2020, s. 102-115. ISBN 978-80-7101-193-4.


Konference a kolokvia:

Binderová, Klára: Vliv českého ÚLUVu na modrotisk v Čechách a na Moravě - chybí v současnosti? Kolokvium Príbeh modrotlače v 20. a 21. storočí, Muzeum Ústredí ľudovej umeleckej výroby v Bratislave, 25. 9. 2014.
Binderová, Klára: Modrotisková oděvní tvorba pod vedením Ústředí lidové umělecké výroby. Konference Textil v muzeu – Ateliérová tvorba versus sériová výroba, Technické muzeum v Brně ve spolupráci s oborovými komisemi AMG, 7. – 8. 6. 2016.
Jurková, Klára: Přínos etnologie pro novodobý vývoj českého a slovenského modrotisku (činnost Ústředí lidové umělecké výroby a současné aktivity). Konference Etnologie mezi vědou a politikou: Vy/po/zne/užívání etnologických věd od 19. století do současnosti konaná v Příbrami Českou národopisnou společností, z. s., 15. – 17. 9. 2020.

 

Přednášky:

Binderová, Klára: Možnosti českého modrotisku. Přednáška v rámci Workshopu modrotisku Alice Klouzkové a Dariny Zavadilové tvořící součást mezinárodního studentského projektu Roots of European Design, 14. 11. 2014.
Binderová, Klára: Hudebně taneční tradice na Strážnicku. Přednáška v rámci cyklu Folklorní regiony českých zemí – Strážnicko, Etnografické oddělení Národního muzea, 11. 2. 2017.
Binderová, Klára: Seznámení s českým modrotiskem. Přednáška v rámci výstavy Modré inovace: současné tendence v tvorbě tradičního českého modrotisku autorky Alice Klouzkové, České centrum Vídeň, 22. 11. 2017.
Binderová, Klára: Modrotisková oděvní tvorba pod vedením Ústředí lidové umělecké výroby. Přednáška v rámci doprovodné akce Modrotisk – dnešní vydání, Etnografické oddělení Národního muzea, 21. 4. 2018. Přednáška byla dále prezentována v rámci módní performance Petry Gupta Valentové Had, šíp a oči pantera / Futurama, Uhelný Mlýn v Libčicích nad Vltavou, 29. 6. 2019.
Jurková, Klára: Modrotisková oděvní tvorba pod vedením ÚLUV s přesahem do současnosti. Přednáška pro účastníky kurzu Malované šaty z modrotisku, Výtvarná folklorní akademie Břeclav ve spolupráci s Městskou knihovnou Břeclav, 18. 10. 2019.
Jurková, Klára: Exkurz do ornamentiky československého modrotisku. Přednáška v rámci workshopu věnovaného českému modrotisku a japonské Awa-ai ve Strážnici, japonská Střední škola Komacušima-niši ve spolupráci s dílnou Strážnický modrotisk, 9. 1. 2020.