Mgr. Martin Kováček


Mgr. Martin Kováček
geolog
Spravuje fond Všeobecné geologie a Geologie krasu.
tel.: 585 515 129
email: kovacek@vmo.cz


Vědecké zaměření: 

 • geologie Drahanské vrchoviny, Nízkého Jeseníku, paleontologie a stratigrafie spodního karbonu stř. Evropy

 

Výstavy:

 • Drahanská vrchovina a...Markéta Vykoukalová Dvořáková, Vladimíra Jašková, Martin Kováček, Tomáš Lehotský, Josef Plaček, Hynek Skořepa, Eva Zatloukalová (Multidisciplinární výstava fotografií a exponátů týkající se oblasti Drahanské vrchoviny), Muzeum a galerie v Prostějově, p. o. 4. 9. – 30. 11. 2014.
 • Příroda Vyškovska – nová stálá expozice 4. 10. 2016 Muzeum Vyškovska, p. o., náměstí Čsl. armády 475/2, Vyškov, (odborná konzultace).                           

 

Přednášky:

 • Kováček, M. & Lehotský, T. (2012): Mlži jihovýchodní části Drahanské vrchoviny (spodní karbon, moravskoslezská jednotka Českého masivu). – In: Faměra, M. & Lehotský, T. (eds): Moravskoslezské paleozoikum 2012 – Sborník abstraktů, 15. roč., 17-19. Olomouc.
 • Kováček, M. & Lehotský, T. (2012): Lower Carboniferous Bivalves from the Drahany Upland (Moravosilezian Unit of the Bohemian Massif) – preliminary notice. – In: Hladilová, Š., Doláková, N. & Dostál, O. (eds): 13th Czech – Slovak – Polish Paleontological Conference – Abstract book, 1, 41-42. Brno. ISBN 978-80-210-5978-8.
 • Kováček, M. & Lehotský, T. (2013): Příspěvek k paleontologii a stratigrafii rodu Posidonia na Drahanské vrchovině (spodní karbon, moravskoslezská jednotka Českého masivu). — In: Kumpan, T. & Hanáček, M. (eds): Moravskoslezské paleozoikum 2013, 16. roč., Sborník abstraktů, Masarykova univerzita, 9–12. Brno. ISBN 978-80-210-6161-3.
 • Kováček, M. & Lehotský, T. (2014): Nové druhy spodnokarbonských mlžů v myslejovickém souvrství drahanského kulmu (moravskoslezská jednotka Českého masivu). – In: Faměra, M., Kropáč, K. & Lehotský, T. (eds): Moravskoslezské paleozoikum 2014, 17. roč., Sborník abstraktů, 14-15. Olomouc.
 • Kováček, M. & Lehotský, T. (2014): Ichnofosilie myslejovického souvrství drahanského kulmu.  – In: Faměra, M., Kropáč, K. & Lehotský, T. (eds): Moravskoslezské paleozoikum 2014, 17. roč., Sborník abstraktů, 17-18. Olomouc.
 • Kováček, M. & Lehotský, T. (2014): Lithofacies and trace fossils: a case study on selected profiles of the Myslejovice Formation (Drahany culm basin). – In: Bábek, O., Grygar, T., M. & Uličný, D. (eds): Central European meeting of sedimentary geology – Abstracts, 1 roč., 42-43. ISBN 978-80-224-4098-9.
 • Kováček, M. & Lehotský, T. (2014): Trace Fossils associations and Ichnofacies from the Viséan depositional sequences of Drahany Culm basin and their importance for lithofacial models of the Myslejovice Formation (Lower Carboniferous, Moravosilesian Unit of the Bohemian Massif). – In: Pipík, K., R., Soták, J. & Šurka, J. (eds): 15th Czech – Polish – Slovak Paleontological Conference – Abstract book, 1 roč., 37-38. Banská Bystrica. ISBN 978-80-224-1399-2.
 • Kováček, M., Lehotský, T. (2015): Life strategies of benthic, endobenthic and semibenthic fossil organisms of the Drahany Culm Basin (Lower Carboniferous sediments of the Myslejovice Formation, Moravosilesian Unit of the Bohemian Massif). – In: Bubík, M., Ciurej, A., Kaminski, M., A. (eds): 16th Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference and 10th Polish Micropalaeontlogical Workshop – Abstracts Book and Excursion Guide, Grzybowski Foundation Special Publication, 21, 50-52, Kraków. ISBN 978-83-941956-0-1.
 • Kováček, M., Lehotský, T. (2016): Asociace fosilní fauny ze sv. visé jihovýchodní části myslejovického souvrství Drahanského kulmu. – In: Kotlánová, M., Kováček, M., Faměra, M. (eds): Moravskoslezské paleozoikum 2016, 19. roč., Sborník abstraktů, 13-14. Olomouc.
 • Lehotský, T. – Kováček, M. (2016): Trace Fossil associations from the Moravice Formation (Late Viséan, Nizký Jeseník Mts., Czech Republic). – In: Szydło A., Krobicki M., Granoszewski W. (eds): 17th Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference – Abstract Volume, Polish Geological Institute – National Research Institute, s. 65. ISBN 978-83-7863-666-3
 • Kováček, M. – Lehotský, T. (2017): Význam bentických společenstev fosilní fauny a ichnofauny pro rekonstrukci paleoprostředí na lokalitách v jihovýchodní části myslejovického souvrství (spodní karbon Drahanské vrchoviny). – In: Weinerová, H, Weiner, T.,. & Kumpan, T. (eds): Paleozoikum 2017, Sborník abstraktů, 20. roč.,1 , 10-12, Brno. ISBN 978-80-210-8479-7
 • Kováček, M. – Lehotský, T. (2018): Faunistická společenstva paleontologických lokalit v okolí Opatovic a Nemojan – myslejovické souvrství Drahanského kulmu. – In: Faměra M., Kropáč K., Šimíček D., Lehotský T. (eds): Paleozoikum 2018, Sborník abstraktů, 21. roč., 1, 21-23, Olomouc. 


Výběrová bibliografie:

 • Kováček, M. & Lehotský, T. (2012): Mlži jihovýchodní části Drahanské vrchoviny (spodní karbon, moravskoslezská jednotka Českého masivu). — Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 303, 86–89. Olomouc. ISSN 1212-1134.
 • Kováček, M. & Lehotský, T. (2013): Nové výskyty spodnokarbonských mlžů pro myslejovické souvrství drahanského kulmu. — Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 305, 107–119 . Olomouc. ISSN 1212-1134.
 • Kováček, M. & Lehotský, T. (2013): Spodnokarbonští mlži Drahanské vrchoviny (kulmská facie) a jejich stratigrafický význam. — Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 20, 123–128. Brno. ISSN 1212-6209.
 • Kováček, M. & Lehotský, T. (2014): Systematická a taxonomická revize spodnokarbonských mlžů jihovýchodní části Drahanské vrchoviny a jejich stratigrafický a paleoekologický význam. - Přírodovědné studie Muzea Prostějovska, 15-16, 57-87. Prostějov. ISSN 1803-1404. ISBN 978-80-86276-39-7.
 • Kováček, Martin a Tomáš Lehotský (2016): Ichnofosilie myslejovického souvrství drahanského kulmu (spodní karbon, moravskoslezská jednotka Českého masivu). – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, Masarykova univerzita, č. 23, s. 82-89. ISSN 1212-6209