Mgr. Martin Zdražil


Vědecké zaměření:

 • dějiny raného novověku

 

Výstavy:

 • Olomoucké baroko / Výtvarná kultura let 1620–1780 (společně s Gabrielou Elbelovou, Ondřejem Jakubcem a Filipem Hradilem), Muzeum umění Olomouc, Vlastivědné muzeum v Olomouci, 2. 12. 2010–27. 3. 2011
 • O hračkách, hrách a hraní, 5.–25. 8. 2007, Polička, (spoluautor)
 • Pohledné město Polička, 1. 7.–30. 9. 2006, Polička, (spoluautor)
 • Zlá setba 1938, trpká sklizeň 1945, dva pohledy na osvobození Poličky, 2. 4.–9. 5. 2005
 • Horácké sklo, 2. 7.–18. 9. 2005, Polička, (spoluautor)

 

Stálé expozice:

 • Olomouc – patnáct století města, Vlastivědné muzeum v Olomouci, od 12. dubna 2012
 • Ludéřov – sýpka, od 3. července 2010, (spoluautor)
 • Expozice Času ve Šternberku, od 11. listopadu 2011, (spoluautor)
 • Historie města Poličky a okolí, od 4. 4.2009, (spoluautor)

 

Výzkumné úkoly a granty:

 • 2012, spoluúčast na projektu Inovace studia Historických věd na Univerzitě Palackého, CZ. 1.07/2.2.00/28.0025, Katedra historie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

 

Výběrová bibliografie:

 • 2010, zpracování 60 katalogových hesel, in: Ondřej Jakubec – Marek Perůtka (eds.), Olomoucké baroko. Výtvarná kultura let 1620 – 1780, díl 2 (katalog výstavy). Olomouc.