Mgr. Robert Šrek


Mgr. Robert Šrek (*1982)

Absolvent Katedry dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (2001–2009). V letech 2007–2010 zaměstnanec NPÚ, ÚOP v Olomouci na pozici specialista na restaurování kamene, dále řešitel grantu výzkumu moderní architektury 19. a 20. století. Od roku 2012 až dosud zaměstnanec Vlastivědného muzea v Olomouci, zde správce sbírek Uměleckého průmyslu a Olomuciana, odpovědný redaktor Zpráv Vlastivědného muzea v Olomouci.


Autorská výstava:

Zámecká expozice Čechy pod Kosířem (otevřeno 2016).


Badatelské zájmy:


Architektura 19. a 20. století, lázeňská architektura, sportovní architektura, krajinářské parky, hraběcí rod Silva-Tarouca v Čechách pod Kosířem, umělecké řemeslo a umělecký průmysl 19. století, historie muzejnictví v Olomouci.

 

Bibliografie:

Poznámky k problematice lázeňské architektury v 19. století, Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Olomouci, 2008, s. 74–81.
Krajinářské úpravy v Karlových Varech a okolí v 19. století, in: Stanislav Burachovič (ed.), XVIII. historický seminář Karla Nejdla 2009, 2009, s. 31–45. (spoluautor Lubomír Zeman)
Architektura veřejných staveb v Karlových Varech v letech 1780–1850, in: Umění, LVII, 2009, č. 6, s. 564–576.
Nástin vývoje moderní architektury Jeseníku a Lipové-lázní, in: X. svatováclavské česko-polsko-německé setkání v Jeseníku, 2010, s. 53–65.
Gräfenberk. K tématu, Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Olomouci, 2010, s. 74–101.
Karlovy Vary. Architektura v letech 1780–1850, Olomouc 2011.
Kapitoly Občanská plovárna v Praze, Jízdárna ve Světcích, Golfové hřiště v Mariánských Lázních, Městské lázně v Brně, Zimní stadion v Plzni, Městský bazén v Tachově, Nábřeží s cyklostezkou v Kadani. In: Rostislav Švácha (ed.), Naprej. Česká sportovní architektura 1567–2012. Praha 2012, s. 30–33, 86–89, 158–161, 216–219, 248–251, 320–323.
Plavání a architektura. Několik příkladů z Moravy a Slezska do počátku 20. století. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 2014, č. 308, s. 125–134.
Turnerská tělocvična v Olomouci, KROK, roč. 11, 2014, č. 3, s. 45–48.
Zámek Čechy pod Kosířem. In: Michal Konečný (ed.), Vitruvius Moravicus. Neoklasicistní aristokratická architektura na Moravě a ve Slezsku po roce 1800, Brno 2015, s. 359–374. (spoluautor Ondřej Belšík)
Architektura zámku v Čechách pod Kosířem v 19. a na počátku 20. století, Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 2016, č. 312, s. 89–106. (spoluautor Ondřej Belšík)
Zámecká oranžerie v Čechách pod Kosířem, KROK, roč. 13, 2016, č. 2, s. 48–50.
Karel Silva-Tarouca. Kněz a historik z Čech pod Kosířem, KROK, roč. 13, 2016, č. 3, s. 7–10.
Kniha o vodách hojitedlných neb teplicech moravských, KROK, roč. 14, 2017, č. 2, s. 16–19.
Restaurátorské nálezy ze zámku v Čechách pod Kosířem, Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 2018, č. 316, s. 129–140. (spoluautor Radomír Surma)
František Josef II. Silva-Tarouca (1858–1936). Životopisný náčrt, Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 2018, č. 316, s. 150–161.
K osudům mobiliáře ze zámku v Čechách pod Kosířem ve 20. století, Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 2018, č. 316, s. 77–98. (spoluautorka Lenka Vaňková)
Zámecký park v Čechách pod Kosířem za hrabat Silva-Tarouců. Část I. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 2019, č. 318, s. 86–110.
Architektura lázní Teplice nad Bečvou v 1. polovině 19. století, Sborník 2018 Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Olomouci, 2019, s. 53–73.
Historie zámku Čechy pod Kosířem, in: Hrady a zámky Olomouckého kraje, Olomouc 2019, s. 14–25.
Zámecký park v Čechách pod Kosířem za hrabat Silva-Tarouců. Část II, Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 2020, č. 320, s. 59–83.
Stavební rozvoj Karlovy Studánky ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století. Část I., Časopis Slezského zemského muzea, 69/3, 2020, s. 217–234.